Veritas InfoScale Availability. On-Premise License - 1 server - GOV - Tier H - GLP - UNIX, 13635-M3

Kod : 13635-M3

frontend.catalog-product_short_configuration

GOV NEW LIC PERP

Producent: Veritas

Цена:
148 812,09
Кол-во:
{{ quantity }} szt.

Opis produktu

Veritas InfoScale Availability gwarantuje wysoką dostępność danych i możliwość odzyskiwania ich po awarii na dowolną odległość w ramach krytycznych usług biznesowych, w tym indywidualnych baz danych, aplikacji niestandardowych i złożonych aplikacji wielopoziomowych w środowiskach fizycznych i wirtualnych. Dzięki wbudowanym funkcjom testowania proaktywnie wykrywającym i raportującym potencjalne problemy, zanim zaczną oddziaływać na usługi IT, Veritas InfoScale Availability pomaga zminimalizować niepożądane przestoje krytycznych usług biznesowych.

Inteligentny monitoring aplikacji i infrastruktury wykrywa potencjalne zagrożenia dla dostępności i w razie potrzeby automatycznie odzyskuje aplikacje. Veritas InfoScale automatycznie wykrywa awarie i automatycznie lub na polecenie użytkownika przywraca je do miejsca, w którym doszło do awarii.

Veritas InfoScale Availability dostarcza organizacjom z branży IT jedno rozwiązanie pomagające w zachowaniu ciągłości biznesowej w zakresie IT w złożonych i zróżnicowanych środowiskach.

  • Dostępność aplikacji w środowiskach fizycznych i wirtualnych.
  • Dostępność na dowolną odległość dzięki zautomatyzowanej opcji testowania.
  • Zaawansowana logika trybu failover oraz ochrona integralności danych.
  • Kompleksowa wsparcie w zakresie sprzętu i platformy.
  • Kompletne wsparcie dla czołowych aplikacji firmowych, baz danych i nośników danych.

Uproszczona orkiestracja kompleksowych, wielopoziomowych usług IT
Technologia Virtual Business Services w rozwiązaniu Veritas InfoScale Availability uwzględnia kompletną usługę biznesową i podejmuje działania w przypadku nieudanego przywrócenia całej usługi. 

Maksymalny czas pracy lokalnych usług IT
Veritas InfoScale Availability pomaga zapewnić ochronę fizycznych i zwirtualizowanych lokalnych usług IT przed niepożądanymi przestojami dzięki skutecznym opcjom monitorowania aplikacji, widoczności i wglądu.

Przewidywalna ciągłość usług IT na dowolną odległość
Veritas InfoScale Availability zapewnia przewidywalne czasy przywracania usług biznesowych poprzez udostępnienie opcji przywracania za pomocą jednego kliknięcia w zasięgu lokalnym (wysoka dostępność), w regionach miejskich (poprzez klastry kampusowe) oraz globalnie (poprzez przywracanie danych po awarii na dużym obszarze). 

Zautomatyzowane testowanie odzyskiwania danych po awarii
Veritas InfoScale Availability pomaga organizacji IT w zabezpieczeniu strategii ciągłości biznesowej w zakresie IT dzięki opcji testowania odzyskiwania danych za pomocą funkcji FireDrill, która nie zakłóca innych działań.

Główne cechy

Rodzina Veritas InfoScale Availability
System operacyjny NMS
Język All languages
Format LICS
Typ organizacji Government
Typ dostawy Elektroniczne
Manufacturer partnumber 13635-M3

Opis

Główna charakterystyka

Rodzina Veritas InfoScale Availability
System operacyjny NMS
Język All languages
Format LICS
Typ organizacji Government
Typ dostawy Elektroniczne
Manufacturer partnumber 13635-M3