Veritas Desktop and Laptop Option. Commercial On-Premise License + 3 Years Essential Support - 100 użytkowników, 11874-M0032

Kod : 11874-M0032

frontend.catalog-product_short_configuration

COR NEW BDL LIC ESS MNT 3Y

Producent: Veritas

Цена:
15 521,40
Кол-во:
{{ quantity }} szt.

Opis produktu

Veritas Desktop and Laptop Option jest łatwym w użyciu rozwiązaniem, które zapewnia elastyczne wdrożenie i scentralizowaną administrację w celu tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych komputerów stacjonarnych i laptopów z systemami Windows i Mac w organizacji. Wbudowane funkcje obejmują automatyczne wykrywanie dostępnej sieci, co umożliwia przełączanie się między trybami offline, online i tworzenia kopii zapasowych przez Internet w celu dostarczenia użytkownikom nieinwazyjnej opcji tworzenia kopii zapasowej. Użytkownicy mogą przywrócić odpowiednie pliki z kopii zapasowej z poziomu agenta i uzyskać do nich dostęp za pomocą przeglądarki internetowej i aplikacji mobilnej.

Wysoce skalowalne rozwiązanie Veritas Desktop and Laptop Option z dystrybucyjnymi komponentami jest odpowiednie dla środowisk obejmujących jedną lokalizację, wiele lokalizacji oraz dla środowisk wielkoskalowych, co pozwala na tworzenie kopii zapasowych plików użytkowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych przechowywanych na komputerach stacjonarnych i laptopach. 

Kluczowe korzyści

 • Tworzenie kopii zapasowej przez Internet: gdy komputery nie są podłączone do sieci firmowej, kopie zapasowe plików tworzy się przy użyciu dostępnego połączenia internetowego.
 • Administrator Dashboard: łatwy do interpretacji interfejs w czasie rzeczywistym, który zapewnia graficzną wizualizację środowiska DLO z perspektywy operacyjnej, wdrożeniowej i planowania przepustowości.
 • Backup Status Report: kompleksowe rozwiązanie dla administratorów służące do monitorowania stanu kopii zapasowych w całej organizacji, w tym liczby plików, wielkości i odsetka kopii zapasowych oraz czasu wykonania kopii zapasowej.
 • Continuous Data Protection: kopie zapasowe plików mogą być tworzone w sposób ciągły, zgodnie z harmonogramem lub ręcznie.
 • Diagnostic Utility: skanowanie i diagnozowanie stanu usług DLO oraz dostępności różnych komponentów w środowisku DLO. Działa na maszynach typu Server i Agent w celu zawężenia problemów. 
 • Audit Trail: raporty zapewniające rozliczalność i identyfikowalność działań prowadzonych w środowisku.
 • Self-Restore: użytkownicy mogą szybko i łatwo przywracać pliki w trybie online lub offline bez pomocy informatyków.
 • Web Restore: dostęp do kopii zapasowych plików za pomocą przeglądarki internetowej. Po uwierzytelnieniu użytkownika kopię zapasową danych można pobrać na komputer stacjonarny lub laptop.
 • Mobile Application: użytkownicy uzyskują natychmiastowy dostęp do swoich kopii zapasowych plików na urządzeniach z systemem Android i iOS.
 • Storage on Cloud: DLO zostało zakwalifikowane do zapisu danych do Amazon Storage Gateway, który umożliwia hostowanie komponentu pamięci masowej w chmurze. 

Nowe funkcje wersji Desktop and Laptop Option 9.0

 • Szybsze tworzenie kopii zapasowej;
 • Narzędzie do migracji na punktach końcowych;
 • Automatyczne raporty;
 • Odzyskiwanie równoległe;
 • Większa skalowalność serwera;
 • Zdalna deduplikacja danych;
 • Automatyczne działania administratora.

Główne cechy

Rodzina Veritas Desktop and Laptop Option
System operacyjny WIN;Windows
Język All languages
Format LICS
Rodzaj licencji GL
Typ organizacji Commercial
Ważność N/A(m.) m.
Typ dostawy Elektroniczne
Manufacturer partnumber 11874-M0032

Opis

Główna charakterystyka

Rodzina Veritas Desktop and Laptop Option
System operacyjny WIN;Windows
Język All languages
Format LICS
Rodzaj licencji GL
Typ organizacji Commercial
Ważność N/A(m.) m.
Typ dostawy Elektroniczne
Manufacturer partnumber 11874-M0032