Trend Micro, Inc. Trend Micro Control Manager Advanced (License Renewal), for 1 year.

Kod : TM00363555

frontend.catalog-product_short_configuration

RNW LIZ 12 M - 0101 - 0250 USER All languages

Producent: Trend Micro, Inc.

Цена:
6,43
Кол-во:
{{ quantity }} szt.

Opis produktu

Rozwiązanie Trend Micro Control Manager z zakresu scentralizowanego zarządzania wykorzystuje pojedynczy, zintegrowany interfejs do zarządzania, monitorowania i raportowania w wielu warstwach bezpieczeństwa, a także we wszystkich modelach wdrożeniowych. Konfigurowalne wyświetlacze danych zapewniają widoczność i świadomość sytuacyjną, a tym samym umożliwiają szybką ocenę stanu, identyfikację zagrożeń i odpowiedź na incydenty. Wyświetlanie informacji opartych na danych użytkownikach pozwala zobaczyć, co dzieje się we wszystkich punktach końcowych należących do użytkowników, a tym samym daje możliwość przeglądania stanu zasad i wprowadzania zmian we wszystkich obszarach dostępnych dla użytkowników.

W razie wystąpienia ogniska zagrożenia Trend Micro Control Manager pozwala na śledzenie rozprzestrzeniania się zagrożeń, korzystając z pełnej widoczności w całym środowisku. Bezpośrednie łącza do bazy danych Trend Micro Threat Connect dostarczają użytecznych informacji o zagrożeniach, dzięki czemu można prześledzić złożone relacje między przypadkami wykrycia złośliwego oprogramowania, jego twórcami i metodami wdrażania.

Kluczowe korzyści

  • Uproszczenie administracji dzięki centralnej konsoli do monitorowania bezpieczeństwa i zasad dotyczących danych.
  • Zwiększenie ochrony danych poprzez zarządzanie zintegrowanym systemem DLP w całej infrastrukturze IT za pomocą szablonów zasad nadających się do ponownego wykorzystywania.
  • Obniżenie ryzyka dzięki skonsolidowanym aktualizacjom i alertom bezpieczeństwa oraz dzięki powiązanej z nimi ochronie przed zagrożeniami w celu wymiany informacji między warstwami bezpieczeństwa.
  • Lepsza widoczność i ułatwiony dostęp do danych krytycznych.
  • Niższe koszty zarządzania bezpieczeństwem dzięki oszczędności czasu i mniejszej ilości pracy w zakresie IT.

Kluczowe zalety

  • Bezproblemowa widoczność w skali całego przedsiębiorstwa i ciągły monitoring. Możliwość ciągłego monitorowania i szybkiego zrozumienia stanu bezpieczeństwa, identyfikacji zagrożeń i reagowania na incydenty z uwzględnieniem aktualnej świadomości sytuacyjnej w całym środowisku. W razie ataku można prześledzić drogę rozprzestrzeniania się zagrożenia.
  • Poprawa bezpieczeństwa dzięki Connected Threat Defense. Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem i jego analiza w wielu warstwach ochrony — funkcje niezbędne do obrony przed zaawansowanymi zagrożeniami, które wykorzystują wiele wektorów zagrożeń.
  • Wyświetlanie informacji opartych na danych użytkownikach. Wgląd w wiele warstw zabezpieczeń wdrażanych zarówno na miejscu, jak i w chmurze oznacza, że nie trzeba przeskakiwać z konsoli na konsolę, aby zapewnić odpowiednią ochronę w całym przedsiębiorstwie.

Główne cechy

Rodzina Trend Micro Control Manager
System operacyjny NMS
Język All languages
Format RNWL
Poziom 101-250
Ważność 12 m.
Typ dostawy Elektroniczne
Manufacturer partnumber TM00363555

Opis

Główna charakterystyka

Rodzina Trend Micro Control Manager
System operacyjny NMS
Język All languages
Format RNWL
Poziom 101-250
Ważność 12 m.
Typ dostawy Elektroniczne
Manufacturer partnumber TM00363555