/
x

Główna / Katalog / Praca z tekstem / Edytory tekstu / IDM UltraEdit

IDM UltraEdit

Softline poleca IDM UltraEdit

Licencje produktu

IDM UltraEdit. License Perpetual

 1. »
  Liczba licencji
  licencja UEUC-PNYN.T1
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  Liczba licencji
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  612,16 612,16 612,16 zł — cena za 1 licencję
* Cena nie zawiera podatku VAT * Termin dostawy: 1-3 dni robocze od momentu otrzymania płatności.

IDM UltraEdit. License Perpetual Concurrent

 1. »
  Liczba licencji
  licencja UEUC-PNYN-CONC.T1
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  Liczba licencji
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  1 836,78 1 836,78 1 836,78 zł — cena za 1 licencję
* Cena nie zawiera podatku VAT * Termin dostawy: 1-3 dni robocze od momentu otrzymania płatności.
Opis produktu

Oprogramowanie UltraEdit to zaktualizowany system edycji (tekst i XML, PHP, Perl, Java, Javascript, HTML i HEX) obsługujący systemy operacyjne Windows, Mac i Linux. Dzięki wieloplatformowemu rozwiązaniu UltraEdit można łatwo przełączać się między środowiskami Windows i Linux, używać tej samej aplikacji do pracy w domu na komputerze Mac i biurze na komputerze z systemem Windows, uruchamiać komputery z możliwością wyboru systemu operacyjnego itp.

System UltraEdit może zastąpić notatnik, uprościć procesy tworzenia stron internetowych, administrowania systemem, tworzenia oprogramowania, programowania. Edytor tekstu UltraEdit obsługuje wybór znaków zawijania linii, dzielenie kolumn, zakładki, przeciąganie i upuszczanie, tryby wstawiania i zastępowania, dostosowywanie czcionek do przeglądania i drukowania, makra, menu podręczne, numerację linii, automatyczne zapisywanie, sprawdzanie pisowni i wzajemną konwersję formatów.

Kluczowe funkcje UltraEdit:

 • Obsługa 64-bitowego przetwarzania plików na 32-bitowych platformach Windows.
 • Obsługa Unicode.
 • Edycja dużych plików (ponad 4 GB).
 • Sprawdzanie pisowni i obsługa lokalizacji w 80 językach, w tym amerykańskim i brytyjskim angielskim, holenderskim, fińskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, szwedzkim, węgierskim.
 • Podświetlanie składni i składanie kodu-konfigurowalne, ustawione dla C / C++, VB, HTML, Java i Perl, ze specjalnymi opcjami dla Fortran i LaTex.
 • Korzystanie z wbudowanego klienta FTP z wieloma opcjami konfiguracji konta, automatycznym logowaniem i zapisywaniem (tylko platformy 32-bitowe).
 • Edytuj węzeł tekstowy XML i przeformatuj XML bezpośrednio w XML Managerze.
 • Utwórz listę funkcji jako strukturę drzewa funkcji, parametrów, zmiennych, właściwości itp.
 • Automatyczne lub zdefiniowane przez użytkownika tworzenie środowiska edycji, które zapamiętuje położenie wszystkich zadokowanych okien, pasków narzędzi itp.
 • SFTP i FTPS, obsługa proxy.
 • Ustawienie zdalnego lub lokalnego filtra dla SFTP.
 • Integracja języka skryptowego do automatyzacji zadań.
 • Rozkład tekstu w kolumnach lub podział na bloki.
 • Edycja binarna.
 • Automatyczne uzupełnianie znaczników XML i HTML.
 • Użycie szablonów nazw.
 • Wyszukiwanie informacji w Internecie w ramach programu.
 • Kodowanie i dekodowanie plików.
 • Integracja z UltraSentry dla bezpiecznego usuwania plików tymczasowych i niezaszyfrowanych danych.
Schematy licencjonowania

Produkty IDM Computer Solutions są dostępne w dwóch opcjach licencjonowania: Site License i Enterprise License..

Site License:

 • Licencja jest przeznaczona do wdrażania produktów IBM w jednym biurze organizacji.
 • Zniżki na zakup zależą od liczby licencji stanowiskowych.
 • Organizacja ma możliwość elastycznego dodawania i usuwania stacji roboczych
 • Użytkownicy otrzymują dostęp do usługi wsparcia technicznego.

Enterprise License:

 • Licencja przeznaczona jest do wdrażania produktów IDM w ramach dużych organizacji rozproszonych terytorialnie.
 • Optymalna opcja zakupu dla ponad 500 użytkowników.
 • Wspiera wdrażanie oprogramowania IDM w kilku geograficznie rozproszonych biurach firmy.
 • Licencja może zostać przekazana w momencie przejęcia lub sprzedaży firmy klienta.
 • Rabaty przy zakupie zależą od liczby licencji na jedno stanowisko.
 • Organizacja może elastycznie dodawać i usuwać stacje robocze.
 • Użytkownicy otrzymują dostęp do usługi wsparcia.

Wsparcie techniczne i utrzymanie

Podstawowa licencja produktu IDM obejmuje subskrypcję bezpłatnego wsparcia technicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klienci mogą również wykupić wsparcie priorytetowe, aby mieć dostęp do priorytetowego wsparcia mailowego i telefonicznego.

Subskrypcja Maintenance to opcjonalny program aktualizacji oprogramowania IDM dla 25 lub więcej użytkowników. Program Maintenance umożliwia zakup rocznego uaktualnienia produktu za 20% aktualnej ceny licencji podstawowej - zamiast 50% w przypadku standardowego uaktualnienia bez subskrypcji. Koszt subskrypcji wynosi 20% aktualnej ceny produktu IDM.