/
x

Główna / Katalog / Praca z tekstem / Rozpoznawanie tekstu i mowy / ABBYY Screenshot Reader

ABBYY Screenshot Reader

Softline poleca ABBYY Screenshot Reader

Poproś o cenę
Opis produktu

ABBYY Screenshot Reader to prosty i łatwy w użyciu program do przechwytywania obrazu dowolnego obszaru ekranu. Dzięki niemu zapiszesz obraz całego ekranu, okna aplikacji lub ręcznie wybranego obszaru. Możesz wykorzystać te obrazy do przygotowania prezentacji lub wysłać je pocztą elektroniczną do przyjaciół lub znajomych.

W razie potrzeby program pomoże rozpoznać tekst z wybranego obszaru ekranu i zapisać go w edytowalnym formacie. Jest to przydatne, gdy tekst nie może być kopiowany w zwykły sposób, np. w filmach animowanych, prezentacjach multimedialnych, grafice.

Główne cechy:

Przechwytywanie dowolnego obszaru ekranu

Wykonaj zrzut ekranu dowolnej części ekranu komputera, aby ułatwić sobie pracę podczas przygotowywania prezentacji lub samouczka, albo aby wysłać go znajomemu lub zespołowi pomocy technicznej.

Korzystając z funkcji "zrzut ekranu z opóźnieniem", będziesz mógł robić zdjęcia z 5-sekundowym opóźnieniem, na przykład, aby zrobić zdjęcie określonego momentu z filmu animowanego.

Rozpoznawanie tekstu z ekranu komputera

Czasami podczas przeglądania obrazów, prezentacji czy plików PDF pojawia się potrzeba skopiowania konkretnego wyrażenia, ale zwykłe kopiowanie tego nie robi. W efekcie trzeba ręcznie przepisywać informacje. Czy ta sytuacja brzmi znajomo?

Dzięki programowi ABBYY Screenshot Reader można szybko wykonać zrzut ekranu pożądanego obszaru tekstowego i przekonwertować go na format edytowalny. Rozpoznany tekst można następnie wkleić do dokumentu, z którym pracujesz, lub zapisać w nowym dokumencie programu Microsoft Word i Excel. Program rozpoznaje teksty w 188 językach i obsługuje 14 języków interfejsu.

Prosty i przyjazny dla użytkownika interfejs

Oprogramowanie jest bardzo łatwe w obsłudze. Wystarczy, że określisz format, w jakim chcesz zapisać zrzut ekranu: jako obraz lub jako dokument, a następnie wybierzesz obszar ekranu kursorem myszy. Zrzut ekranu lub tekst do dalszej edycji masz do dyspozycji! Dla wygody program można skonfigurować tak, aby był zawsze pod ręką i można go było uruchomić jednym kliknięciem myszy z tray menu.

Zalety technologii rozpoznawania ABBYY

ABBYY Screenshot Reader wykorzystuje słynną technologię rozpoznawania tekstu ABBYY OCR (Optical Character Recognition). OCR czyli system rozpoznawania tekstu wykorzystuje inteligentne algorytmy do wyodrębnienia informacji tekstowych i składników nietekstowych (tabel, obrazów, elementów formatowania) z obrazów zeskanowanych dokumentów lub ich zdjęć oraz plików PDF w celu stworzenia edytowalnych, pełnotekstowych, przeszukiwalnych elektronicznych kopii dokumentów.

Formaty zapisywania obrazów

 • Bitmap (*.BMP, *.DIB, *.RLE)
 • JPEG (*.JPG, *.JPEG)
 • PNG (*.PNG)

Formaty zapisywania dokumentów

 • Microsoft Word (*.DOC)
 • Microsoft Excel (*.XLS)
 • CSV Document (*.CSV)
 • Rich Text Format (*.RTF)
 • Text (*.TXT)
Schematy licencjonowania

Ogólne zasady licencjonowania Abbyy

Licencjonowanie produktów firmy ABBYY dla klienta indywidualnego obejmuje korzystanie z oprogramowania tylko na jednej stacji roboczej. Oprócz w pełni funkcjonalnej licencji (Standalone) dostępna jest wersja próbna oprogramowania, która jest ograniczona czasowo lub funkcjonalnie. Licencja Standalone jest dostarczana w pudełku lub jako część elektronicznych wersji produktów. Licencja ta pozwala na zainstalowanie oprogramowania tylko na jednej stacji roboczej, nie jest możliwe korzystanie z oprogramowania w sieci.

Produkty firmy ABBYY dla klientów korporacyjnych mogą być licencjonowane w trzech schematach: Per Seat, Concurrent i Remote User. Ponadto można zakupić licencje imienne lub pakiety bezimienne. Certyfikat imienny różni się od certyfikatu nieimiennego tym, że zawiera nazwę organizacji i jej adres.

Program licencjonowania Per Seat

Per Seat to program, w którym jedna licencja tego typu jest instalowana i używana tylko na jednym stanowisku pracy. Istnieją dwa typy instalacji oprogramowania ABBYY: instalacja na serwerze i instalacja lokalna. Instalacja serwera składa się z dwóch etapów: zainstalowania oprogramowania na serwerze i "rozmieszczenia" go na stacjach roboczych. Instalacja serwera jest wygodna, jeśli w biurze znajduje się duża liczba komputerów połączonych w sieć.

Lokalną instalację na stacjach roboczych przeprowadza się, podobnie jak instalację na serwerze, z jednego zestawu dystrybucyjnego. W takim przypadku specjalista IT musi kolejno powtarzać procedurę instalacji oprogramowania, przechodząc z jednej stacji roboczej na drugą z zestawem dystrybucyjnym i wpisując na każdej stacji roboczej numery seryjne podane w certyfikacie licencyjnym. Ta metoda licencjonowania jest wygodna, gdy nie ma sieci lokalnej lub gdy wymagana jest niewielka liczba instalacji. Licencje Per Seat są zalecane dla komputerów, które mogą być odłączone od sieci firmowej, takich jak laptopy.

Program licencjonowania Concurrent

Concurrent to schemat, w którym oprogramowanie ABBYY może być zainstalowane na nieograniczonej liczbie komputerów, ale jednocześnie może być używane na liczbie stacji roboczych nieprzekraczających ilości zakupionych licencji. Przy wyborze licencji Concurrent możliwa jest tylko instalacja sieciowa programu (zakup takich licencji do instalacji na komputerach poza siecią lokalną nie ma sensu).

Program licencjonowania Remote User

Licencje typu Remote User dla programu ABBYY FineReader PDF 15 mogą być zainstalowane i używane tylko na serwerze terminalowym, a łączna liczba indywidualnych użytkowników uzyskujących dostęp do programu za pośrednictwem usług terminalowych nie może przekraczać liczby zakupionych licencji (zasada dostępu "na stację roboczą"). Do użytku w trybie równoczesnym na serwerze terminali można również używać licencji programu ABBYY FineReader typu Concurrent.

Licencjonowanie organizacji akademickich i medycznych

Instytucjom edukacyjnym i medycznym przysługuje zniżka przy zakupie produktów FineReader, Lingvo, PDF Transformer. Organizacje uprawnione do zakupu oprogramowania ABBYY po obniżonej cenie:

 • Państwowe wyższe, średnie i średnie wyspecjalizowane instytucje edukacyjne.
 • Państwowe placówki przedszkolne.
 • Publiczne szpitale i przychodnie podlegające Ministerstwu Zdrowia.
 • Ośrodki szkoleniowe posiadające licencje na prowadzenie działalności edukacyjnej wydane przez Ministerstwo Szkolnictwa Ogólnego i Zawodowego lub inny upoważniony organ państwowy.
 • Biblioteki Państwowe.

Zniżka jest dostępna wyłącznie na podstawie oficjalnego pisma z instytucji edukacyjnej/medycznej.

Zasady polityki cenowej

W celu określenia poziomu rabatu w jednym zamówieniu sumowane są wszystkie licencje w ramach tej samej linii produktów. Liczba licencji zamówionych w różnych okresach nie jest sumowana w celu zwiększenia poziomu rabatu, uwzględniana jest jedynie wielkość największego zamówienia. Poziom rabatu jest przypisany do klienta i obowiązuje dla jednej wersji produktu. W tym okresie klient może zakupić dodatkowe licencje z uwzględnieniem ustalonego poziomu rabatu w dowolnej ilości.

W momencie pojawienia się nowych wersji produktów, starsze wersje są wycofywane z produkcji i sprzedaży. Dokupienie licencji poprzednich wersji odbywa się po tej samej cenie, co wersja bieżąca. Kilka oddziałów tej samej organizacji może łączyć swoje zamówienia, aby uzyskać wyższy poziom rabatu. Pakiety licencji pudełkowych i nienazwanych nie sumują się z pakietami licencji nazwanych.

Więcej informacji na temat licencjonowania produktów firmy ABBYY