/
x

Główna / Katalog / Praca z tekstem / Rozpoznawanie tekstu i mowy / ABBYY FineReader Server

ABBYY FineReader Server

Softline poleca ABBYY FineReader Server

Licencje produktu

ABBYY FineReader Server. Additional Stations

 1. »
  Scanning Station
  licencja AF2E01101A01D
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  Scanning Station
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  3 669,09 3 669,09 3 669,09 zł — cena za 1 licencję
  »
  Verification Station
  licencja AF2E01101A02D
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  Verification Station
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  1 102,81 1 102,81 1 102,81 zł — cena za 1 licencję
  »
  Stations Indexing Station
  licencja AF2E01101A03D
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  Stations Indexing Station
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  3 669,09 3 669,09 3 669,09 zł — cena za 1 licencję
* Cena nie zawiera podatku VAT * Termin dostawy: 1-3 dni robocze od momentu otrzymania płatności.

ABBYY FineReader Server. Support Maintenance and Upgrade Assurance for 12 Months

 1. »
  for Scanning Station
  licencja AF2E01101H0FD
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  for Scanning Station
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  2 036,30 2 036,30 2 036,30 zł — cena za 1 licencję
  »
  for Indexing Station
  licencja AF2E01101H0HD
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  for Indexing Station
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  8 145,09 8 145,09 8 145,09 zł — cena za 1 licencję
  »
  for Verification Station
  licencja AF2E01101H0GD
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  for Verification Station
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  4 751,33 4 751,33 4 751,33 zł — cena za 1 licencję
* Cena nie zawiera podatku VAT * Termin dostawy: 1-3 dni robocze od momentu otrzymania płatności.
Opis produktu

ABBYY FineReader Server To rozwiązanie serwerowe dla przedsiębiorstw do rozpoznawania, przechowywania i konwersji plików do formatu PDF i innych elektronicznych formatów edycji. Rozwiązanie szybko i dokładnie rozpoznaje obrazy tekstowe i konwertuje je do formatu PDF, PDF/A, Microsoft Word lub inne typy plików łatwe do wyszukiwania, przeglądania, udostępniania i przechowywania.

Funkcje

 • Optymalizacja obiegu dokumentów. Przechowywanie i przesyłanie zdigitalizowanych dokumentów do różnych wyspecjalizowanych systemów, a także możliwość wymiany danych w grupie.
 • Szybki start projektu. Łatwość instalacji i konserwacji pozwoli firmom zrealizować projekt w krótkim czasie i obniżyć koszty wdrożenia rozwiązania.
 • Jednolitość formatów. Zapewnia przechowywanie dokumentów w jednym formacie.
 • Łatwy w użyciu. Intuicyjny interfejs, który nie wymaga od pracowników specjalnego szkolenia technicznego.
 • Optymalizacja pracy pracowników. Przetwarzanie plików odbywa się w tle, może odbywać się przez całą dobę lub w określonym przez użytkownika czasie, aby zmniejszyć obciążenie sprzętu.
 • Szybkie wyszukiwanie dokumentów. Pliki są przechowywane w uporządkowanym archiwum cyfrowym z możliwością łatwego i łatwego wyszukiwania słów kluczowych.

Scenariusze użycia.

 • Archiwum elektroniczne. Zgodność z normami rządowymi i korporacyjnymi poprzez przekształcenie dużych ilości dokumentów w łatwo dostępne archiwa cyfrowe.
 • Scentralizowana usługa konwersji dokumentów dla pracowników. FineReader Server pracuje dla wszystkich pracowników w organizacji, nie wymagając żadnych specjalnych szkoleń.
 • Wyszukiwalne biblioteki oparte na MS SharePoint. FineReader Server płynnie integruje się z programem SharePoint i automatycznie przekształca nowo dodane pliki w biblioteki, pozostawiając w razie potrzeby oryginały.
 • Tworzenie bibliotek cyfrowych i ochrona dziedzictwa kulturowego. Konwersja dokumentów historycznych do przeszukiwalnych plików PDF, XML lub EPUB. Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez digitalizację rękopisów drukowanych czcionkami historycznymi i dodanie ich do bibliotek cyfrowych dla przyszłych pokoleń.
 • Wprowadzanie dokumentów przychodzących w trybie "Kancelaria". FineReader Server uprości proces codziennej rejestracji wpływających do biura. Przyjazny interfejs stacji skanowania i indeksowania umożliwia skanowanie dokumentów i ich rejestrację w systemie poprzez proste podświetlenie kursorem niezbędnych atrybutów dokumentu (numer dokumentu przychodzącego, data itp.).
Schematy licencjonowania

Ogólne zasady licencjonowania Abbyy

Licencjonowanie produktów firmy ABBYY dla klienta indywidualnego obejmuje korzystanie z oprogramowania tylko na jednej stacji roboczej. Oprócz w pełni funkcjonalnej licencji (Standalone) dostępna jest wersja próbna oprogramowania, która jest ograniczona czasowo lub funkcjonalnie. Licencja Standalone jest dostarczana w pudełku lub jako część elektronicznych wersji produktów. Licencja ta pozwala na zainstalowanie oprogramowania tylko na jednej stacji roboczej, nie jest możliwe korzystanie z oprogramowania w sieci.

Produkty firmy ABBYY dla klientów korporacyjnych mogą być licencjonowane w trzech schematach: Per Seat, Concurrent i Remote User. Ponadto można zakupić licencje imienne lub pakiety bezimienne. Certyfikat imienny różni się od certyfikatu nieimiennego tym, że zawiera nazwę organizacji i jej adres.

Program licencjonowania Per Seat

Per Seat to program, w którym jedna licencja tego typu jest instalowana i używana tylko na jednym stanowisku pracy. Istnieją dwa typy instalacji oprogramowania ABBYY: instalacja na serwerze i instalacja lokalna. Instalacja serwera składa się z dwóch etapów: zainstalowania oprogramowania na serwerze i "rozmieszczenia" go na stacjach roboczych. Instalacja serwera jest wygodna, jeśli w biurze znajduje się duża liczba komputerów połączonych w sieć.

Lokalną instalację na stacjach roboczych przeprowadza się, podobnie jak instalację na serwerze, z jednego zestawu dystrybucyjnego. W takim przypadku specjalista IT musi kolejno powtarzać procedurę instalacji oprogramowania, przechodząc z jednej stacji roboczej na drugą z zestawem dystrybucyjnym i wpisując na każdej stacji roboczej numery seryjne podane w certyfikacie licencyjnym. Ta metoda licencjonowania jest wygodna, gdy nie ma sieci lokalnej lub gdy wymagana jest niewielka liczba instalacji. Licencje Per Seat są zalecane dla komputerów, które mogą być odłączone od sieci firmowej, takich jak laptopy.

Program licencjonowania Concurrent

Concurrent to schemat, w którym oprogramowanie ABBYY może być zainstalowane na nieograniczonej liczbie komputerów, ale jednocześnie może być używane na liczbie stacji roboczych nieprzekraczających ilości zakupionych licencji. Przy wyborze licencji Concurrent możliwa jest tylko instalacja sieciowa programu (zakup takich licencji do instalacji na komputerach poza siecią lokalną nie ma sensu).

Program licencjonowania Remote User

Licencje typu Remote User dla programu ABBYY FineReader PDF 15 mogą być zainstalowane i używane tylko na serwerze terminalowym, a łączna liczba indywidualnych użytkowników uzyskujących dostęp do programu za pośrednictwem usług terminalowych nie może przekraczać liczby zakupionych licencji (zasada dostępu "na stację roboczą"). Do użytku w trybie równoczesnym na serwerze terminali można również używać licencji programu ABBYY FineReader typu Concurrent.

Licencjonowanie organizacji akademickich i medycznych

Instytucjom edukacyjnym i medycznym przysługuje zniżka przy zakupie produktów FineReader, Lingvo, PDF Transformer. Organizacje uprawnione do zakupu oprogramowania ABBYY po obniżonej cenie:

 • Państwowe wyższe, średnie i średnie wyspecjalizowane instytucje edukacyjne.
 • Państwowe placówki przedszkolne.
 • Publiczne szpitale i przychodnie podlegające Ministerstwu Zdrowia.
 • Ośrodki szkoleniowe posiadające licencje na prowadzenie działalności edukacyjnej wydane przez Ministerstwo Szkolnictwa Ogólnego i Zawodowego lub inny upoważniony organ państwowy.
 • Biblioteki Państwowe.

Zniżka jest dostępna wyłącznie na podstawie oficjalnego pisma z instytucji edukacyjnej/medycznej.

Zasady polityki cenowej

W celu określenia poziomu rabatu w jednym zamówieniu sumowane są wszystkie licencje w ramach tej samej linii produktów. Liczba licencji zamówionych w różnych okresach nie jest sumowana w celu zwiększenia poziomu rabatu, uwzględniana jest jedynie wielkość największego zamówienia. Poziom rabatu jest przypisany do klienta i obowiązuje dla jednej wersji produktu. W tym okresie klient może zakupić dodatkowe licencje z uwzględnieniem ustalonego poziomu rabatu w dowolnej ilości.

W momencie pojawienia się nowych wersji produktów, starsze wersje są wycofywane z produkcji i sprzedaży. Dokupienie licencji poprzednich wersji odbywa się po tej samej cenie, co wersja bieżąca. Kilka oddziałów tej samej organizacji może łączyć swoje zamówienia, aby uzyskać wyższy poziom rabatu. Pakiety licencji pudełkowych i nienazwanych nie sumują się z pakietami licencji nazwanych.

Więcej informacji na temat licencjonowania produktów firmy ABBYY