/
x

Telerik JustCode

Softline poleca Telerik JustCode

Poproś o cenę
Opis produktu

Oprogramowanie Telerik JustCode to aplikacja dla Visual Studio 2005, 2008 i 2010, która wykonuje analizę kodu i sprawdzanie błędów, inteligentną nawigację po kodzie, refaktoryzację i testy jednostkowe. JustCode zwiększa produktywność tworzenia aplikacji internetowych.

Silnik międzyjęzykowy JustCode obsługuje programy w językach C#, Visual Basic.NET, ASP.NET, XAML, JavaScript i HTML, wielojęzyczne. Aplikacja dokonuje inspekcji kodu i generuje zalecenia dotyczące jego poprawy. Ponadto JustCode wspomaga bezpośrednio tworzenie kodu poprzez kolorowanie linii i opcje automatycznego wprowadzania tekstu.

Główne cechy programu Telerik JustCode:

  • Analiza kodu. System bada, czy kod jest napisany poprawnie, sprawdza błędy, generuje ostrzeżenia, umożliwia nawigację po błędach i podświetlanie elementów kodu. Użytkownicy mogą natychmiast zobaczyć, jak zmiany w jednym obszarze wpływają na inne pliki.
  • Nawigacja i wyszukiwanie w kodzie. Funkcja pozwala szybko przeglądać różne części kodu, znajdując i podświetlając i symbole, definicje, typy, elementy, błędy itp. Podczas wyszukiwania oprogramowanie śledzi i wybiera wyniki, wyświetlając je w specjalnym oknie.
  • Generowanie kodu. JustCode zawiera opcje duplikacji tekstu, automatycznego tworzenia właściwości do odczytu i zapisu, budowania konstruktorów itp.
  • Formatowanie kodu. W JustCode użytkownik może sam zmienić kod (np. ustawić styl) lub skorzystać z domyślnych funkcji formatowania. Zasady edycji obejmują strukturyzację tekstu, wyrównanie, spacje i wszystko, co jest związane z formatowaniem kodu.
  • Rozpocznij testy jednostkowe. Oprogramowanie ułatwia eliminowanie błędów, filtrowanie według różnych kryteriów i organizowanie testów jednostkowych. System automatycznie rozpoznaje testy jednostkowe w projekcie.
  • Wsparcie dla JavaScript. Współpraca z JavaScriptem zapewnia nawigację po kodzie, refaktoryzację, szybkie debugowanie i inne opcje.
  • Praca z szablonami kodu. Szablony JustCode to elementy wielokrotnego użytku w procesie pisania kodu.

Rodzaje licencji

  • Developer License.
  • Developer License z Subskrypcją i Wsparciem Priorytetowym.