/
x

Główna / Katalog / Programowanie / Tworzenie oprogramowania / SAPIEN PrimalXML 2022

SAPIEN PrimalXML 2022

Softline poleca SAPIEN PrimalXML 2022

Poproś o cenę
Opis produktu

SAPIEN PrimalXML 2022 oferuje podstawowe funkcje do edycji, przetwarzania i tworzenia plików XML. PrimalXML jest pełen niezbędnych funkcji, takich jak tworzenie zakładek, wyszukiwanie i zamiana oraz kopiowanie / wklejanie i klonowanie atrybutów.

Główne cechy:

  • Zapewnia uzupełnianie kodu XML PrimalSense.
  • Automatycznie koloruje pliki XML dla łatwej edycji.
  • Sprawdzanie poprawności plików XML za pomocą pliku schematu.
  • Stosowanie arkuszy stylów i wyświetlanie wyników HTML.
  • Eksploracja i edycja XML za pomocą przeglądarki elementów.
  • Automatyczne formatowanie plików XML.
  • Szybka nawigacja i zarządzanie elementami.
  • Rozsądne kopiowanie i wklejanie obiektów XML.
  • Znajdowanie i zastępowanie obiektów XML.

Sprawdzanie poprawności plików XML pod kątem pliku schematu

PrimalXML jest łatwy w użyciu do sprawdzania poprawności plików danych XML pod kątem pliku schematu XML. Pomaga to zachować zgodność dokumentu XML. Za naciśnięciem jednego przycisku można przypisać plik XSD w celu sprawdzenia poprawności, a PrimalXML wyświetli jasne informacje o ważności dokumentu i wszelkich komunikatach o błędach.

Przeglądarka elementów

Edytor PrimalXML to nie tylko edytor tekstu; rozumie XML i umożliwia edycję treści XML jako obiektów. W celu bezpieczniejszej edycji można użyć trybu edycji tylko wartości atrybutów, który zapobiega niezamierzonej zmianie struktury XML przez użytkownika.

Autoformatowanie XML

Dzięki PrimalXML istnieje możliwość, aby PrimalXML automatycznie utworzył plik XML po otwarciu lub można otworzyć plik w jego oryginalnym formacie.

Szybka nawigacja po elementach

PrimalXML umożliwia nawigację po plikach XML na kilka różnych sposobów. Nawiguj po elementach za pomocą drzewa lub skrótów klawiszowych. Wyszukiwanie obiektów tekstowych lub obiektów elementów XML.

XML PrimalSense

PrimalXML rozszerza możliwości edycji o PrimalSense dla elementów XML, atrybutów, wartości atrybutów i kodów znaków specjalnych.