/
x

Główna / Katalog / Programowanie / Tworzenie oprogramowania / JetBrains Upsource

JetBrains Upsource

Softline poleca JetBrains Upsource

Poproś o cenę
Opis produktu

JetBrains Upsource umożliwia analizę projektów podczas pisania kodu i zapewnia efektywną pracę zespołową. Dzięki JetBrains Upsource przepływ pracy może być zautomatyzowany: Upsource będzie śledził postępy przeglądu, a programiści będą mogli skupić się na poprawieniu napisanego kodu.

Pracuj bezpośrednio w IDE

Uczestniczenie w przeglądach i dyskusjach bez opuszczania IDE.

Zawsze aktualne informacje o zmianach

Dzięki Upsource łatwo jest być na bieżąco i nie przegapić niczego ważnego: poręczna nawigacja po kodzie i inteligentne powiadomienia.

Znajdowanie słabych punktów

Upsource pomaga odkryć części projektu, które wymagają dodatkowej uwagi, takie jak gorące punkty i porzucone pliki.

Zmniejszanie ryzyka

Upsource umożliwia określenie fragmentów kodu, które mogą być edytowane tylko przez jednego programistę. Aby zmniejszyć ryzyko projektu, należy rozdzielić odpowiedzialność za te obszary między kilku członków zespołu.

Upsource jako część procesu

Upsource można łatwo zintegrować z obiegiem pracy: integruje się z trackerami błędów, serwerami ciągłej integracji i synchronizuje się z GitHubem.

Skalowalna strona

Upsource pasuje do zespołów o dowolnej wielkości i łatwo się skaluje.

Schematy licencjonowania

Programy licencjonowania JetBrains:

Commercial — jest przeznaczona dla firm, organizacji rządowych i publicznych, które chcą używać oprogramowania JetBrains do celów komercyjnych. Licencja zarejestrowana w imieniu organizacji może być używana przez każdego pracownika na dowolnym komputerze w organizacji, pod warunkiem, że łączna liczba jednoczesnych użytkowników nie przekracza liczby zakupionych licencji. Licencja zarejestrowana w imieniu konkretnego użytkownika jest ważna tylko dla tego użytkownika. Licencje są bezterminowe i odnoszą się do aktualnej wersji oprogramowania oraz do aktualizacji wydanych w okresie obowiązywania umowy licencyjnej.

Personal — jest przeznaczona dla użytkowników indywidualnych, którzy chcą zakupić oprogramowanie JetBrains do celów komercyjnych. Licencja jest rejestrowana w imieniu konkretnego użytkownika i jest ważna tylko dla niego. Jednoczesne korzystanie i przekazywanie licencji jest zabronione. Licencje są bezterminowe i odnoszą się do aktualnej wersji oprogramowania oraz do aktualizacji wydanych w okresie obowiązywania umowy licencyjnej.

Academic to program dla akredytowanych organizacji akademickich, w tym szkół, kolegiów i uniwersytetów. Można je nabyć dla uczniów i nauczycieli i wykorzystywać wyłącznie do celów edukacyjnych i badawczych. Liczba jednoczesnych użytkowników oprogramowania jest ograniczona do liczby zakupionych licencji. Licencje są bezterminowe i obejmują aktualną wersję oprogramowania oraz aktualizacje wydane w okresie obowiązywania umowy licencyjnej.

Classroom to program dla akredytowanych organizacji akademickich. Oprogramowanie zakupione w ramach tego programu może być wykorzystywane wyłącznie do celów edukacyjnych, w tym na komputerach osobistych uczniów. Nie ma ograniczeń co do liczby użytkowników oprogramowania. Licencja jest wykupywana na rok i wymaga regularnych aktualizacji. Nie ma ograniczeń co do liczby użytkowników oprogramowania.

Open Source to program dla twórców projektów typu open source. Oprogramowanie zakupione w ramach tego programu nie może być wykorzystywane do celów komercyjnych. Nie ma ograniczeń co do liczby użytkowników oprogramowania. Licencja jest bezpłatna, jest kupowana na okres jednego roku i wymaga regularnej aktualizacji.