/
x

JetBrains Rider

Softline poleca JetBrains Rider

Poproś o cenę
Opis produktu

JetBrains Rider to szybkie i wydajne, wieloplatformowe IDE dla .NET oparte na IntelliJ i ReSharper. JetBrains Rider umożliwia tworzenie aplikacji .NET, ASP.NET, .NET Core, Xamarin i Unity w systemach Windows, Mac i Linux. Oprogramowanie JetBrains Rider umożliwia tworzenie aplikacji .NET Framework, .NET Core i Mono, w tym aplikacji, usług i bibliotek .NET, gier na silniku Unity, aplikacji internetowych ASP.NET i ASP.NET Core. Rider oferuje profesjonalny edytor kodu, narzędzie do poprawiania błędów, opcje refaktoryzacji i testowania kodu, a także wbudowany debugger i dekompilator.

Wsparcie dla różnych projektów .NET

Rider obsługuje platformę .NET Framework, nową platformę .NET Core oraz projekty oparte na Mono. IDE umożliwia tworzenie aplikacji desktopowych, usług i bibliotek .NET, gier Unity, aplikacji mobilnych Xamarin, aplikacji internetowych ASP.NET oraz ASP.NET Core.

Szybkość i wszechstronność

Rider zapewnia ponad 2200 inspekcji kodu, setki akcji kontekstowych i refaktoryzacji z ReSharpera w połączeniu z zaawansowaną funkcjonalnością środowisk programistycznych opartych na IntelliJ. Pomimo dużego zestawu funkcji, Rider jest szybkim i responsywnym IDE.

Wieloplatformowe IDE

Rider może nie tylko uruchamiać i debugować różne aplikacje w różnych systemach operacyjnych - samo IDE działa w systemach Windows, macOS i Linux.

Edycja kodu

Inteligentny edytor Rider oferuje różne rodzaje autouzupełniania i szablonów, automatycznie wstawia nawiasy i importuje brakujące przestrzenie nazw. Podpowiedzi narzędzi i ikony na marginesach ułatwiają poruszanie się po hierarchii dziedziczenia, a kontekstowe akcje sprawiają, że tworzenie aplikacji jest łatwe i efektywne..

Refaktoryzacje

Rider czerpie ponad 60 refaktoryzacji z programu ReSharper i udostępnia ponad 450 kontekstowych akcji do różnych celów. Refaktoryzacje ułatwiają zmianę nazw i wyodrębnianie metod, interfejsów i klas, przenoszenie i kopiowanie typów, stosowanie alternatywnej składni i wykonywanie innych przekształceń.

Narzędzie do uruchamiania testów jednostkowych

Rider pomaga uruchamiać i debugować testy jednostkowe NUnit, xUnit.net i MSTest. ReSharper pomaga badać testy, grupować je według sesji, przeglądać wyniki testów i przechodzić do kodu źródłowego ze śladu stosu.

Debugger i inne narzędzia

Wbudowany debugger dla aplikacji .NET Framework, Mono i .NET Core obsługuje wykonywanie krok po kroku, umożliwia obliczanie wyrażeń w locie, uruchamianie programu od aktualnie wykonywanej linii do linii kursora, monitorowanie i zmienianie wartości zmiennych. Ponadto Rider zawiera przeglądarkę NuGet, umożliwia wyświetlanie śledzenia stosu oraz obsługuje różne systemy kontroli wersji i bazy danych.

Praca z bazami danych i językiem SQL

Z językiem SQL i bazami danych można pracować bezpośrednio w IDE. Rider umożliwia łączenie się z bazami danych, edycję schematów i tabel, wykonywanie zapytań oraz analizowanie schematów przy użyciu diagramów UML.

Obsługa technologii front-end

Rider obsługuje języki JavaScript, TypeScript, HTML, CSS i Sass. Specjalnie dla tych technologii IDE zawiera funkcje refaktoryzacji, debugowania i testowania jednostkowego z WebStorm.

Rozszerzenia

Program Rider obsługuje duży zestaw wtyczek opracowanych dla programu ReSharper i platformy IntelliJ. Wbudowane wtyczki zapewniają wsparcie dla F#, Unity i systemów kontroli wersji.

Schematy licencjonowania

Programy licencjonowania JetBrains:

Commercial — jest przeznaczona dla firm, organizacji rządowych i publicznych, które chcą używać oprogramowania JetBrains do celów komercyjnych. Licencja zarejestrowana w imieniu organizacji może być używana przez każdego pracownika na dowolnym komputerze w organizacji, pod warunkiem, że łączna liczba jednoczesnych użytkowników nie przekracza liczby zakupionych licencji. Licencja zarejestrowana w imieniu konkretnego użytkownika jest ważna tylko dla tego użytkownika. Licencje są bezterminowe i odnoszą się do aktualnej wersji oprogramowania oraz do aktualizacji wydanych w okresie obowiązywania umowy licencyjnej.

Personal — jest przeznaczona dla użytkowników indywidualnych, którzy chcą zakupić oprogramowanie JetBrains do celów komercyjnych. Licencja jest rejestrowana w imieniu konkretnego użytkownika i jest ważna tylko dla niego. Jednoczesne korzystanie i przekazywanie licencji jest zabronione. Licencje są bezterminowe i odnoszą się do aktualnej wersji oprogramowania oraz do aktualizacji wydanych w okresie obowiązywania umowy licencyjnej.

Academic to program dla akredytowanych organizacji akademickich, w tym szkół, kolegiów i uniwersytetów. Można je nabyć dla uczniów i nauczycieli i wykorzystywać wyłącznie do celów edukacyjnych i badawczych. Liczba jednoczesnych użytkowników oprogramowania jest ograniczona do liczby zakupionych licencji. Licencje są bezterminowe i obejmują aktualną wersję oprogramowania oraz aktualizacje wydane w okresie obowiązywania umowy licencyjnej.

Classroom to program dla akredytowanych organizacji akademickich. Oprogramowanie zakupione w ramach tego programu może być wykorzystywane wyłącznie do celów edukacyjnych, w tym na komputerach osobistych uczniów. Nie ma ograniczeń co do liczby użytkowników oprogramowania. Licencja jest wykupywana na rok i wymaga regularnych aktualizacji. Nie ma ograniczeń co do liczby użytkowników oprogramowania.

Open Source to program dla twórców projektów typu open source. Oprogramowanie zakupione w ramach tego programu nie może być wykorzystywane do celów komercyjnych. Nie ma ograniczeń co do liczby użytkowników oprogramowania. Licencja jest bezpłatna, jest kupowana na okres jednego roku i wymaga regularnej aktualizacji.