/
x

Główna / Katalog / Programowanie / Tworzenie oprogramowania / JetBrains PhpStorm

JetBrains PhpStorm

Softline poleca JetBrains PhpStorm

Licencje produktu

JetBrains PhpStorm. Subscription

 1. »
  Commercial annual
  licencja C-S.PS-Y
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  Commercial annual
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  1 119,04 1 119,04 1 119,04 zł — cena za 1 licencję
  »
  Commercial annual subscription with 20% continuity discount
  licencja C-S.PS-Y-20C
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  Commercial annual subscription with 20% continuity discount
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  894,33 894,33 894,33 zł — cena za 1 licencję
  »
  Commercial annual subscription with 40% continuity discount
  licencja C-S.PS-Y-40C
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  Commercial annual subscription with 40% continuity discount
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  669,62 669,62 669,62 zł — cena za 1 licencję
* Cena nie zawiera podatku VAT * Termin dostawy: 1-3 dni robocze od momentu otrzymania płatności.
Opis produktu

JetBrains PhpStorm to inteligentne IDE dla PHP, które jest idealne dla Symfony, Drupal, WordPress, Zend Framework, Laravel, Magento, Joomla!, CakePHP, Yii i innych frameworków. PhpStorm dogłębnie analizuje strukturę kodu i naprawdę rozumie kod, wspierając wszystkie cechy języka PHP zarówno w nowych, jak i starszych projektach. Edytor obsługuje autouzupełnianie i refaktoryzację kodu oraz zapobiega błędom w locie.

Obsługa technologii front-end

W PhpStorm możesz pracować z najnowocześniejszymi technologiami: HTML5, CSS, SASS, Less, Stylus, Coffeescript, TypeScript, Emmet i JavaScript. Dzięki temu dostępne będą refaktoryzacja, debugowanie i testy jednostkowe. Dzięki funkcji Live Edit wszystkie zmiany można natychmiast obejrzeć w przeglądarce.

Wbudowane narzędzia programistyczne

Monotonne zadania są wygodne do wykonania bezpośrednio w PhpStorm. IDE jest zintegrowane z systemami kontroli wersji, obsługuje zdalne wdrażanie, bazy danych i SQL, narzędzia wiersza poleceń, Docker, Composer, klient REST i wiele innych narzędzi.

PhpStorm = WebStorm + PHP + BD/SQL

PhpStorm zawiera wszystkie funkcje WebStorm, a także pełną obsługę PHP, baz danych i SQL.

Pomoc w pisaniu kodu

PhpStorm dba o jakość kodu dzięki setkom inspekcji, które na bieżąco sprawdzają Twój kod i analizują cały projekt. Obsługa PHPDoc, narzędzie do (re)organizacji kodu, narzędzie do formatowania, szybkie poprawki i inne funkcje pomagają programistom w pisaniu czystego kodu, który jest łatwy w utrzymaniu.

Szybka i bezpieczna refaktoryzacja

PhpStorm bezpiecznie przekształca kod za pomocą wydajnej refaktoryzacji obejmującej zmianę nazw, przenoszenie i usuwanie, ekstrakcję metod, wstrzykiwanie zmiennych, przenoszenie elementów w górę/dół, zmiany sygnatur i wiele innych. Refaktoryzacja specyficzna dla danego języka pozwala na zastosowanie zmian w całym projekcie za pomocą kilku kliknięć. Każdą konwersję można również cofnąć.

Łatwe debugowanie i testowanie

Graficzny debugger PhpStorm nie wymaga dodatkowej konfiguracji. W bardzo przejrzysty sposób wizualizuje, co dzieje się w aplikacji na każdym etapie debugowania. Współpracuje on z Xdebug oraz Zend Debuggerem i może być używany zarówno lokalnie, jak i zdalnie. IDE obsługuje także testy jednostkowe z PHPUnit, BDD z Behat oraz integruje się z profilerem.

Schematy licencjonowania

Programy licencjonowania JetBrains:

Commercial — jest przeznaczona dla firm, organizacji rządowych i publicznych, które chcą używać oprogramowania JetBrains do celów komercyjnych. Licencja zarejestrowana w imieniu organizacji może być używana przez każdego pracownika na dowolnym komputerze w organizacji, pod warunkiem, że łączna liczba jednoczesnych użytkowników nie przekracza liczby zakupionych licencji. Licencja zarejestrowana w imieniu konkretnego użytkownika jest ważna tylko dla tego użytkownika. Licencje są bezterminowe i odnoszą się do aktualnej wersji oprogramowania oraz do aktualizacji wydanych w okresie obowiązywania umowy licencyjnej.

Personal — jest przeznaczona dla użytkowników indywidualnych, którzy chcą zakupić oprogramowanie JetBrains do celów komercyjnych. Licencja jest rejestrowana w imieniu konkretnego użytkownika i jest ważna tylko dla niego. Jednoczesne korzystanie i przekazywanie licencji jest zabronione. Licencje są bezterminowe i odnoszą się do aktualnej wersji oprogramowania oraz do aktualizacji wydanych w okresie obowiązywania umowy licencyjnej.

Academic to program dla akredytowanych organizacji akademickich, w tym szkół, kolegiów i uniwersytetów. Można je nabyć dla uczniów i nauczycieli i wykorzystywać wyłącznie do celów edukacyjnych i badawczych. Liczba jednoczesnych użytkowników oprogramowania jest ograniczona do liczby zakupionych licencji. Licencje są bezterminowe i obejmują aktualną wersję oprogramowania oraz aktualizacje wydane w okresie obowiązywania umowy licencyjnej.

Classroom to program dla akredytowanych organizacji akademickich. Oprogramowanie zakupione w ramach tego programu może być wykorzystywane wyłącznie do celów edukacyjnych, w tym na komputerach osobistych uczniów. Nie ma ograniczeń co do liczby użytkowników oprogramowania. Licencja jest wykupywana na rok i wymaga regularnych aktualizacji. Nie ma ograniczeń co do liczby użytkowników oprogramowania.

Open Source to program dla twórców projektów typu open source. Oprogramowanie zakupione w ramach tego programu nie może być wykorzystywane do celów komercyjnych. Nie ma ograniczeń co do liczby użytkowników oprogramowania. Licencja jest bezpłatna, jest kupowana na okres jednego roku i wymaga regularnej aktualizacji.