/
x

JetBrains CLion

Softline poleca JetBrains CLion

Poproś o cenę
Opis produktu

JetBrains Clion to inteligentne, wieloplatformowe IDE dla języków C i C++. Dzięki natywnej obsłudze języków C i C++, w tym nowoczesnych standardów C++, libc++ i Boost, CLion wie wszystko o kodzie i zajmuje się rutynowymi zadaniami, pomagając skupić się na tym, co ważne. IDE integruje się z popularnymi systemami kontroli wersji (Subversion, Git, GitHub, Mercurial, CVS i Perforce), frameworkami testów jednostkowych Google Test, Boost.Test i Catch, a także obsługuje system dokumentacji Doxygen i narzędzia do pracy z bazami danych.

Nawigacja

CLion pozwala na natychmiastowe przejście do deklaracji symbolu lub użycia symbolu w kodzie, wyszukiwanie klas, plików i dowolnych elementów w projekcie oraz łatwe poruszanie się po strukturze i hierarchii kodu.

Refaktoryzacja

Bezpiecznie zmieniaj nazwy symboli, przesuwaj elementy w hierarchii i zmieniaj sygnatury funkcji - refaktoryzacja w CLionie automatycznie wprowadzi zmiany w całym kodzie.

Analiza kodu w locie

CLion pomaga w pisaniu pięknego i poprawnego kodu. Potencjalne problemy są wykrywane natychmiast i naprawiane na bieżąco. CLion przeprowadza analizę przepływu danych w celu znalezienia nieosiągalnego kodu, nieskończonej rekurencji i innych problemów w strukturze programu.

Wbudowany debugger

Przyjazny dla użytkownika interfejs debuggera CLion z obsługą GDB i LLDB pomaga łatwo znaleźć i usunąć problemy w kodzie.

Wyświetlanie wartości zmiennych w edytorze

Podczas debugowania w CLionie można wyświetlać wartości zmiennych bezpośrednio w edytorze.

Panele Watches i Variables

Sprawdzanie stanu wszystkich zmiennych wybranej funkcji w stosie wywołań i monitorowanie wartości zmiennych/wyrażeń podczas debugowania.

Obliczanie wyrażenia

CLion pomaga w obliczaniu złożonego wyrażenia lub wyniku wywołania funkcji podczas debugowania.

Modele projektów

Lion obsługuje CMake, Gradle C++ i compilation database, wykorzystując informacje projektowe z tych modeli podczas edycji i refaktoryzacji kodu.

Wygodna obsługa za pomocą klawiatury

CLion oferuje skróty klawiaturowe dla prawie wszystkich funkcji, działań i poleceń, dzięki czemu można skupić się na kodzie i pracować wydajniej.

Programowanie lokalne i zdalne

Zintegrowany terminal umożliwia wykonywanie dowolnych poleceń bezpośrednio z IDE, lokalnie lub zdalnie przez SSH. Edytując kod w IDE, można budować, uruchamiać i usuwać błędy z aplikacji lub testów zarówno lokalnie, jak i zdalnie.

Schematy licencjonowania

Programy licencjonowania JetBrains:

Commercial — jest przeznaczona dla firm, organizacji rządowych i publicznych, które chcą używać oprogramowania JetBrains do celów komercyjnych. Licencja zarejestrowana w imieniu organizacji może być używana przez każdego pracownika na dowolnym komputerze w organizacji, pod warunkiem, że łączna liczba jednoczesnych użytkowników nie przekracza liczby zakupionych licencji. Licencja zarejestrowana w imieniu konkretnego użytkownika jest ważna tylko dla tego użytkownika. Licencje są bezterminowe i odnoszą się do aktualnej wersji oprogramowania oraz do aktualizacji wydanych w okresie obowiązywania umowy licencyjnej.

Personal — jest przeznaczona dla użytkowników indywidualnych, którzy chcą zakupić oprogramowanie JetBrains do celów komercyjnych. Licencja jest rejestrowana w imieniu konkretnego użytkownika i jest ważna tylko dla niego. Jednoczesne korzystanie i przekazywanie licencji jest zabronione. Licencje są bezterminowe i odnoszą się do aktualnej wersji oprogramowania oraz do aktualizacji wydanych w okresie obowiązywania umowy licencyjnej.

Academic to program dla akredytowanych organizacji akademickich, w tym szkół, kolegiów i uniwersytetów. Można je nabyć dla uczniów i nauczycieli i wykorzystywać wyłącznie do celów edukacyjnych i badawczych. Liczba jednoczesnych użytkowników oprogramowania jest ograniczona do liczby zakupionych licencji. Licencje są bezterminowe i obejmują aktualną wersję oprogramowania oraz aktualizacje wydane w okresie obowiązywania umowy licencyjnej.

Classroom to program dla akredytowanych organizacji akademickich. Oprogramowanie zakupione w ramach tego programu może być wykorzystywane wyłącznie do celów edukacyjnych, w tym na komputerach osobistych uczniów. Nie ma ograniczeń co do liczby użytkowników oprogramowania. Licencja jest wykupywana na rok i wymaga regularnych aktualizacji. Nie ma ograniczeń co do liczby użytkowników oprogramowania.

Open Source to program dla twórców projektów typu open source. Oprogramowanie zakupione w ramach tego programu nie może być wykorzystywane do celów komercyjnych. Nie ma ograniczeń co do liczby użytkowników oprogramowania. Licencja jest bezpłatna, jest kupowana na okres jednego roku i wymaga regularnej aktualizacji.