/
x

Główna / Katalog / Programowanie / Tworzenie oprogramowania / JetBrains AppCode

JetBrains AppCode

Softline poleca JetBrains AppCode

Poproś o cenę
Opis produktu

JetBrains AppCode to inteligentne IDE do tworzenia aplikacji dla systemów iOS/macOS. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu struktury kodu AppCode pomaga w łatwy sposób wykonywać rutynowe zadania i oszczędzać czas podczas pisania programów. AppCode oferuje pełną kompatybilność i synchronizację z Xcode, ścisłą integrację z CocoaPods i Reveal, wsparcie dla popularnych systemów kontroli wersji i bug trackerów.

Szybka nawigacja po projekcie

Błyskawiczna nawigacja do dowolnego pliku, klasy lub symbolu w projekcie.

Inteligentne autouzupełnianie

AppCode udostępnia dwa rodzaje autouzupełniania kodu: podstawowe autouzupełnianie dla wprowadzania tekstu oraz zaawansowane autouzupełnianie z bardziej precyzyjnym wyborem opcji.

Niezawodne refaktoryzacje

Ulepsz swój kod, stosując bezpieczną i dokładną refaktoryzację.

Dogłębna analiza kodu

AppCode stale monitoruje jakość kodu. IDE ostrzeże o błędach i problematycznych fragmentach kodu,a także zaoferuje ich wyeliminowanie za pomocą szybkich poprawek. AppCode zapewnia ponad 60 kontroli kodu w Objective-C, C i C++, a także szereg kontroli dla innych obsługiwanych języków. Wszystkie działają w locie.

Łatwe testowanie jednostkowe

AppCode obsługuje frameworki testowe XCTest, Quick, Kiwi, Catch, Boost.Test i Google Test. Kod dla metod testowych może być generowany automatycznie.

Uniwersalne IDE dla wielu języków

AppCode obsługuje języki Objective-C, Swift, C i C++ (w tym najnowsze standardy C++, libc++ i Boost), a także JavaScript, XML, HTML, CSS i XPath.

Refaktoryzacja Rename

Aby zmienić nazwę zmiennej, stałej, funkcji, typu lub klasy, należy użyć refaktoryzacji Rename. Kod aplikacji zmieni nazwę danego znaku w całym kodzie.

Override/Implement

Oszczędność czasu na implementację i zastąpienie metod: kod aplikacji wygeneruje kod pośredni ze standardowym kodem.

Akcja Create from usage

Za pomocą AppCode Można zadeklarować funkcje, stałe zmienne lub właściwości bezpośrednio z miejsc, w których są używane.

Schematy licencjonowania

Programy licencjonowania JetBrains:

Commercial — jest przeznaczona dla firm, organizacji rządowych i publicznych, które chcą używać oprogramowania JetBrains do celów komercyjnych. Licencja zarejestrowana w imieniu organizacji może być używana przez każdego pracownika na dowolnym komputerze w organizacji, pod warunkiem, że łączna liczba jednoczesnych użytkowników nie przekracza liczby zakupionych licencji. Licencja zarejestrowana w imieniu konkretnego użytkownika jest ważna tylko dla tego użytkownika. Licencje są bezterminowe i odnoszą się do aktualnej wersji oprogramowania oraz do aktualizacji wydanych w okresie obowiązywania umowy licencyjnej.

Personal — jest przeznaczona dla użytkowników indywidualnych, którzy chcą zakupić oprogramowanie JetBrains do celów komercyjnych. Licencja jest rejestrowana w imieniu konkretnego użytkownika i jest ważna tylko dla niego. Jednoczesne korzystanie i przekazywanie licencji jest zabronione. Licencje są bezterminowe i odnoszą się do aktualnej wersji oprogramowania oraz do aktualizacji wydanych w okresie obowiązywania umowy licencyjnej.

Academic to program dla akredytowanych organizacji akademickich, w tym szkół, kolegiów i uniwersytetów. Można je nabyć dla uczniów i nauczycieli i wykorzystywać wyłącznie do celów edukacyjnych i badawczych. Liczba jednoczesnych użytkowników oprogramowania jest ograniczona do liczby zakupionych licencji. Licencje są bezterminowe i obejmują aktualną wersję oprogramowania oraz aktualizacje wydane w okresie obowiązywania umowy licencyjnej.

Classroom to program dla akredytowanych organizacji akademickich. Oprogramowanie zakupione w ramach tego programu może być wykorzystywane wyłącznie do celów edukacyjnych, w tym na komputerach osobistych uczniów. Nie ma ograniczeń co do liczby użytkowników oprogramowania. Licencja jest wykupywana na rok i wymaga regularnych aktualizacji. Nie ma ograniczeń co do liczby użytkowników oprogramowania.

Open Source to program dla twórców projektów typu open source. Oprogramowanie zakupione w ramach tego programu nie może być wykorzystywane do celów komercyjnych. Nie ma ograniczeń co do liczby użytkowników oprogramowania. Licencja jest bezpłatna, jest kupowana na okres jednego roku i wymaga regularnej aktualizacji.