/
x

Atlassian Bamboo

Softline poleca Atlassian Bamboo

Poproś o cenę
Opis produktu

Atlassian Bamboo umożliwia łączenie zautomatyzowanych kompilacji, testów i wydań w jeden przepływ pracy. Bamboo Server jest przeznaczony do ciągłej integracji, wdrażania i dostarczania oprogramowania.

Stos techniczny

Bamboo jest odpowiedni dla każdego języka i każdej znanej technologii, takiej jak AWS CodeDeploy, Docker i Amazon S3.

Projekty wdrożeń

Dzięki Bamboo możliwe jest wdrażanie na najwyższym poziomie przy użyciu projektów i środowisk wdrażania. Projekty wdrożeniowe przechowują cały projekt oprogramowania, nad którym trwają prace: zebrane i przetestowane wersje oraz dane dotyczące środowisk, w których zostały wdrożone.

Dedykowani agenci

Funkcje dedykowanego agenta Bamboo umożliwiają natychmiastowe uruchamianie poprawek i ważnych kompilacji.  Oznacza to, że nie trzeba już czekać na pojawienie się wolnego agenta kompilacji, aby naprawić krytyczne błędy.

Widoczność

Przed wdrożeniem nowej wersji można wyświetlić wszystkie zmiany kodu i zadania Jira Software, które nagromadziły się od ostatniego wdrożenia. Pomoże to zespołom operacyjnym zrozumieć, za co będą odpowiedzialni podczas wdrażania i wsparcia w środowisku produkcyjnym, a kierownicy wydań będą mieli jasny obraz tego, co dokładnie zostanie wydane.

Schematy licencjonowania

Produkty Atlassian kupowane są w ramach imiennych licencji jednostanowiskowych (nie jest dostępny wielostanowiskowy model licencjonowania Concurrent). Każda licencja pozwala na zainstalowanie oprogramowania Atlassian dla określonej liczby użytkowników (w przypadku niektórych produktów, maszyn lub agentów). Aby zwiększyć liczbę użytkowników oprogramowania, organizacje muszą zakupić uaktualnienie dla nowej całkowitej liczby użytkowników (np. jeśli wcześniej było 10 użytkowników, a trzeba dodać dodatkowych 50 użytkowników, to należy zakupić uaktualnienie dla 60 użytkowników).

Licencje komercyjne

Licencje komercyjne Atlassian to licencje na użytkownika wieczystego, które zawierają 12 miesięcy wsparcia technicznego i obsługi klienta. Wsparcie techniczne i konserwacja muszą być następnie odnawiane co roku. Licencje kupuje się na wymaganą liczbę użytkowników (Starter 1 - 10, 11 - 25 itd.) i nie można ich ze sobą łączyć (aby zwiększyć liczbę użytkowników, wymagany jest upgrade - nowa licencja komercyjna na wymaganą liczbę użytkowników). Licencja obejmuje dostęp do kodu źródłowego oprogramowania (z wyjątkiem produktów Bonfire i Team Calendars).

Licencje dla programistów

Z licencji Developer mogą korzystać posiadacze aktywnych licencji komercyjnych i akademickich (z wyjątkiem Starter 1 – 10), którzy chcą zainstalować oprogramowanie Atlassian, aby pomóc w opracowywaniu i testowaniu własnych produktów. Takie licencje są bezpłatne i obowiązują do końca okresu obowiązywania licencji głównych. 

Licencja Community

Produkty Atlassian na bezpłatnej licencji Community są udostępniane oficjalnie zarejestrowanym organizacjom non-profit i stowarzyszeniom charytatywnym. Organizacje komercyjne, rządowe, akademickie i religijne nie mogą uzyskać tej licencji.

Licencje akademickie

Instytucje szkolnictwa wyższego, średniego i ogólnego, instytuty badawcze, biblioteki i inne akredytowane przez rząd struktury edukacyjne mogą kupować Atlassian po specjalnych cenach.

Licencje Classroom dają nauczycielom i studentom możliwość bezpłatnego korzystania z oprogramowania Atlassian w salach lekcyjnych i wyłącznie w celach edukacyjnych.

Licencje Open Source Project

Produkty Atlassian na podstawie bezpłatnej licencji Open Source Project są udostępniane społecznościom zajmującym się tworzeniem oprogramowania typu open source.

Wsparcie techniczne

Skład usługi Rozwiązania chmurowe Instalowane oprogramowanie
Standard Enterprise
Web-wsparcie + + +
Wsparcie telefoniczne W godzinach pracy od poniedziałku do piątku (8х5) W godzinach pracy od poniedziałku do piątku (8х5) +
Czas odpowiedzi na zapytanie 24х7 (1 do 24 godzin, w zależności od krytyczności problemu) 24х5 (1 do 24 godzin, w zależności od krytyczności problemu) 24х7 (1 do 24 godzin, w zależności od krytyczności problemu)
Maksymalna liczba osób kontaktowych w organizacji klienta 2 2 2