/
x

Główna / Katalog / Sieć i Internet / Oprogramowanie serwerowe / Microsoft SQL Server Standard Edition

Microsoft SQL Server Standard Edition

Softline poleca Microsoft SQL Server Standard Edition

Licencje produktu

Microsoft SQL Serwer Wersja Standardowa 2019. CSP Licencja bezterminowe

Więcej Ukryć

Licencje tylko dla osób prawnych.

 1. »
  cena za 1 licencję
  licencja DG7GMGF0FKX9:0003
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  cena za 1 licencję
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  4 678,13 4 210,32 4 210,32 zł — cena za 1 licencję
* Cena nie zawiera podatku VAT * Termin dostawy: 1-3 dni robocze od momentu otrzymania płatności.
Opis produktu

Oprogramowanie Microsoft SQL Serwer Wersja Standardowa to niezawodna, wydajna i inteligentna platforma zarządzania danymi, która jest gotowa do pracy z najbardziej wymagającymi i krytycznymi aplikacjami biznesowymi, pomagająca obniżyć koszty utrzymania istniejących systemów i tworzenia nowych aplikacji oraz zapewniająca szerokie możliwości analityki biznesowej dla wszystkich pracowników. Microsoft SQL Serwer Wersja Standardowa to ekonomiczna opcja dla małych i średnich organizacji. Wersja Standardowa Edition oferuje podstawowe funkcje zarządzania danymi, raportowania i analityki biznesowej dla infrastruktur IT o niskim wykorzystaniu zasobów i niekrytycznych przepływach pracy. SQL Serwer Wersja Standardowa zapewnia najlepszą w swojej klasie użyteczność i łatwość zarządzania aplikacjami, na których opierają się jednostki biznesowe organizacji.

Jądro DBMS SQL Server

 • Wznawianie odbudowy indeksów w trybie połączonym: umożliwia wznowienie tej operacji od punktu, w którym została zatrzymana po awarii.
 • Nowa generacja funkcji przetwarzania zapytań, które wykorzystują strategie optymalizacji w celu dostosowania się do środowiska obciążenia aplikacji: połączenia adaptacyjne w trybie wsadowym, informacje zwrotne o buforze pamięci tymczasowej w trybie wsadowym oraz wykonywanie z przeplotem dla funkcji wieloperacyjnych z wartościami tabelarycznymi.
 • Automatyczna konfiguracja bazy danych dostarcza informacji o możliwych problemach z przetwarzaniem zapytań i zalecanych rozwiązaniach.
 • Nowe możliwości grafowych baz danych przeznaczone do modelowania relacji typu „wiele-do-wielu”.
 • Narzędzie Database Tuning Advisor (DTA) otrzymało dodatkowe funkcje i wyższą wydajność.
 • Ulepszenia dotyczące pamięci obejmują obsługę kolumn obliczanych w tabelach zoptymalizowanych pod kątem pamięci oraz pełną obsługę funkcji JSON i polecenia CROSS APPLY w modułach skompilowanych w ich własnym kodzie.
 • Usługi SQL Server Integration Services (SSIS)
 • SQL Server Integration Services (SSIS) obsługuje teraz SQL Server w systemie Linux, a nowy pakiet pozwala na uruchamianie pakietów SSIS w systemie Linux z wiersza poleceń.
 • Nowy komponent Scale Out dla SSIS znacznie ułatwia uruchamianie SSIS na wielu komputerach. 
 • OData Source i OData Connection Manager obsługują teraz połączenie z kanałami internetowymi OData w Microsoft Dynamics AX Online i Microsoft Dynamics CRM Online.
 • Usługi SQL Server Master Data Services (MDS)
 • Aktualizacja z wersji SQL Server 2012, SQL Server 2014 lub SQL Server 2016 do wersji SQL Server Master Data Services zapewni lepszą wydajność i interfejs.
 • Zastosowanie procedury składowanej znacznie przyspieszyło pośrednie przetwarzanie milionów zapisów.
 • Usługi SQL Server Analysis Services (SSAS)
 • Usługi SQL Server Analysis Services zawierają wiele ulepszeń dla modeli tabelarycznych. Należą do nich następujące obiekty.
 • Tryb tabelaryczny stał się domyślnym ustawieniem dla Analysis Services.
 • Zabezpieczenie na poziomie obiektu w celu ochrony metadanych modelu tabelarycznego.
 • Możliwość łatwego tworzenia relacji na podstawie pól daty.
 • Nowe źródła danych (Power Query) i obsługa istniejących źródeł danych DirectQuery dla zapytań w języku M.
 • Edytor DAX dla SSDT.
 • Wskazówki dotyczące kodowania - zaawansowana funkcja optymalizująca aktualizację danych dużych modeli tabelarycznych w pamięci.
 • Najnowocześniejszy interfejs akwizycji danych dla modeli tabelarycznych o poziomie zgodności 1400.

Uczenie maszynowe w SQL Server 

 • Programiści SQL Server mają teraz dostęp do obszernych bibliotek uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji dla Pythona w ekosystemie open source, a także do najnowszych innowacji firmy Microsoft.
 • Revoscalepy - ten odpowiednik RevoScaleR (Python) zawiera równoległe algorytmy dla regresji liniowej i logistycznej, drzew decyzyjnych, drzew wzmocnionych i lasów losowych, a także obszerny zestaw interfejsów API do przekształcania i przenoszenia danych, zdalnych kontekstów obliczeniowych i źródeł danych.
 • Microsoftml - ten nowoczesny pakiet algorytmów i transformacji do uczenia maszynowego z wiązaniami Pythona zawiera narzędzia do głębokich sieci neuronowych, szybkich drzew i rusztowań decyzyjnych, a także zoptymalizowane algorytmy regresji liniowej i logistycznej. 
 • Zarządzanie pakietami - T-SQL obsługuje teraz polecenie CREATE EXTERNAL LIBRARY, co daje administratorom baz danych więcej opcji zarządzania pakietami R. 

Nowości w Microsoft SQL Server 2019:

 • Możliwość analizowania każdego typu danych. Dzięki zapytaniom do danych relacyjnych, nierelacyjnych, ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, użytkownik otrzymuje informacje ze wszystkich danych i uzyskuje pełny obraz działalności firmy dzięki wbudowanemu Apache Spark..
 • Funkcje takie jak inteligentne przetwarzanie zapytań i obsługa urządzeń pamięci trwałej umożliwiają SQL Server poprawę wydajności i skalowalności wszystkich obciążeń bazy danych bez wprowadzania zmian w aplikacji lub strukturze.
 • Wybór platformy i języka, elastyczność w korzystaniu z języka i platformy do wyboru z obsługą open source. Możliwe uruchomienie SQL Server w kontenerach Linux z obsługą Kubernetes lub w systemie Windows.
 • Korzyści związane ze skalowalnością i wydajnością zwiększają stabilność bazy danych i czas reakcji bez konieczności wprowadzania zmian w aplikacji. Wysoka dostępność dla aplikacji o znaczeniu krytycznym i hurtowni danych.
 • Klastry Big Data. Zapewniają one kluczowe elementy - Hadoop Distributed File System (HDFS), Apache Spark i narzędzia analityczne, głęboko zintegrowane z SQL Server i w pełni wspierane przez Microsoft.
 • Proste wdrażanie bazy danych przy użyciu kontenerów Linux w klastrze Kubernetes.