/
x

Główna / Katalog / Sieć i Internet / Oprogramowanie serwerowe / Acronis DeviceLock DLP

Acronis DeviceLock DLP

Softline poleca Acronis DeviceLock DLP

Licencje produktu

Acronis DeviceLock DLP. Core License Renewal Maintenance and Support Endpoints ESD

 1. »
  Liczba licencji
  licencja DLBAR1ENS21
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  Liczba licencji
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  256,00 256,00 51,20 zł — cena za 1 licencję
* Cena nie zawiera podatku VAT * Termin dostawy: 1-3 dni robocze od momentu otrzymania płatności.

Acronis DeviceLock DLP. Core License Renewal Maintenance and Support Endpoints GESD

 1. »
  Liczba licencji
  licencja DLBAR1ENE21
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  Liczba licencji
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  192,00 192,00 38,40 zł — cena za 1 licencję
* Cena nie zawiera podatku VAT * Termin dostawy: 1-3 dni robocze od momentu otrzymania płatności.

Acronis DeviceLock DLP. Core License 2 Year Renewal Maintenance and Support Endpoints ESD

 1. »
  Liczba licencji
  licencja DLBAS1ENS21
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  Liczba licencji
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  477,85 477,85 95,57 zł — cena za 1 licencję
* Cena nie zawiera podatku VAT * Termin dostawy: 1-3 dni robocze od momentu otrzymania płatności.

Acronis DeviceLock DLP. Core License 2 Year Renewal Maintenance and Support Endpoints GESD

 1. »
  Liczba licencji
  licencja DLBAS1ENE21
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  Liczba licencji
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  358,35 358,35 71,67 zł — cena za 1 licencję
* Cena nie zawiera podatku VAT * Termin dostawy: 1-3 dni robocze od momentu otrzymania płatności.

Acronis DeviceLock DLP. Core for Mac License Renewal Maintenance and Support Endpoints ESD

 1. »
  Liczba licencji
  licencja DLIAR1ENS21
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  Liczba licencji
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  256,00 256,00 51,20 zł — cena za 1 licencję
* Cena nie zawiera podatku VAT * Termin dostawy: 1-3 dni robocze od momentu otrzymania płatności.

Acronis DeviceLock DLP. Core for Mac License Renewal Maintenance and Support Endpoints GESD

 1. »
  Liczba licencji
  licencja DLIAR1ENE21
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  Liczba licencji
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  192,00 192,00 38,40 zł — cena za 1 licencję
* Cena nie zawiera podatku VAT * Termin dostawy: 1-3 dni robocze od momentu otrzymania płatności.

Acronis DeviceLock DLP. Core for Mac License 2 Year Renewal Maintenance and Support ESD

 1. »
  Liczba licencji
  licencja DLIAS1ENS21
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  Liczba licencji
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  477,85 477,85 95,57 zł — cena za 1 licencję
* Cena nie zawiera podatku VAT * Termin dostawy: 1-3 dni robocze od momentu otrzymania płatności.

Acronis DeviceLock DLP. Core for Mac License 2 Year Renewal Maintenance and Support GESD

 1. »
  Liczba licencji
  licencja DLIAS1ENE21
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  Liczba licencji
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  358,35 358,35 71,67 zł — cena za 1 licencję
* Cena nie zawiera podatku VAT * Termin dostawy: 1-3 dni robocze od momentu otrzymania płatności.

Acronis DeviceLock DLP. Core with NetworkLock and ContentLock License Renewal Maintenance and Support Endpoints ESD

 1. »
  Liczba licencji
  licencja DLAAR1ENS21
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  Liczba licencji
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  393,75 393,75 78,75 zł — cena za 1 licencję
* Cena nie zawiera podatku VAT * Termin dostawy: 1-3 dni robocze od momentu otrzymania płatności.

Acronis DeviceLock DLP. Core with NetworkLock and ContentLock License Renewal Maintenance and Support Endpoints GESD

 1. »
  Liczba licencji
  licencja DLAAR1ENE21
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  Liczba licencji
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  295,40 295,40 59,08 zł — cena za 1 licencję
* Cena nie zawiera podatku VAT * Termin dostawy: 1-3 dni robocze od momentu otrzymania płatności.
Opis produktu

Pakiet oprogramowania DeviceLock DLP wykorzystuje zarówno kontekstowe, jak i oparte na analizie treści metody kontroli danych, zapewniając niezawodną ochronę przed wyciekami informacji z komputerów użytkowników i serwerów korporacyjnych układów scalonych przy minimalnych kosztach zakupu i utrzymania kompleksu. Mechanizmy kontekstowe DeviceLock implementują szczegółową kontrolę dostępu użytkowników do szerokiej gamy urządzeń peryferyjnych i kanałów We/Wy, w tym komunikacji sieciowej. Dalsze zwiększenie poziomu ochrony uzyskuje się dzięki zastosowaniu metod analizy treści i filtrowania danych, co zapobiega ich nieautoryzowanemu kopiowaniu na dyski zewnętrzne i urządzenia typu Plug-and-Play, a także przesyłaniu za pośrednictwem protokołów sieciowych poza sieć korporacyjną.

Oprócz metod aktywnego monitorowania skuteczność DeviceLock jest zapewniona dzięki szczegółowemu rejestrowaniu działań użytkowników i personelu administracyjnego, a także selektywnemu kopiowaniu w tle przesyłanych danych w celu ich późniejszej analizy, w tym przy użyciu metod wyszukiwania pełnotekstowego.

Pakiet oprogramowania DeviceLock DLP składa się z uzupełniających się modułów funkcjonalnych (licencjonowanych opcjonalnie w dowolnej kombinacji, aby sprostać wyzwaniom usług bezpieczeństwa informacji.):

 • DeviceLock,
 • NetworkLock,
 • ContentLock,
 • DeviceLock Search Server (DLSS
 • DeviceLock Discovery

Podstawowy komponent DeviceLock jest platformą infrastrukturalną i rdzeniem dla innych komponentów kompleksu i realizuje wszystkie funkcje jego scentralizowanego zarządzania i administracji. DeviceLock obsługuje pełny zestaw kontekstowych mechanizmów kontroli dostępu użytkowników, a także umożliwia rejestrowanie zdarzeń (audyt) i kopiowanie danych w tle dla wszystkich lokalnych kanałów We/Wy na chronionych komputerach, w tym urządzeń peryferyjnych i interfejsów, schowka systemowego, lokalnie podłączonych smartfonów i urządzeń PDA, Media Transfer Protocol (MTP) oraz kanał drukowania dokumentów do drukarek lokalnych i sieciowych. Ponadto komponent DeviceLock obejmuje wszystkie scentralizowane konsole zarządzania.

Komponent NetworkLock zapewnia kontekstową kontrolę łączy komunikacji sieciowej na komputerach roboczych, w tym rozpoznawanie protokołów sieciowych niezależnie od używanych portów, wykrywanie aplikacji komunikacyjnych i ich selektywne blokowanie, rekonstrukcję sesji z odzyskiwaniem plików, danych i parametrów, a także rejestrowanie zdarzeń i kopiowanie w tle przesyłanych danych.

Komponent ContentLock zapewnia mechanizmy monitorowania i filtrowania zawartości plików i danych przesyłanych do/z nośników wymiennych oraz sieciowych kanałów komunikacyjnych - poczty internetowej i mediów społecznościowych, komunikatorów internetowych, wymiany plików FTP i FTP-SSL itp. Ponadto technologie filtrowania treści ContentLock pozwalają na filtrowanie danych kopii cieni, dzięki czemu można przechowywać tylko te pliki i dane, które są istotne dla audytów bezpieczeństwa informacji, badania incydentów i analizy kryminalistycznej.

Komponent DeviceLock Search Server (DLSS) umożliwia wyszukiwanie pełnotekstowe w scentralizowanych bazach danych kopiowania w tle i rejestrowania zdarzeń. Serwer DDNS pozwala znacznie zmniejszyć koszty pracy i usprawnić procesy audytu i badania incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji związanych z wyciekami informacji, ich analizą kryminalistyczną i gromadzeniem dowodów.

Komponent DeviceLock Discovery skanuje stacje robocze i korporacyjne zasoby sieciowe, a na podstawie określonych zasad jest w stanie wykrywać dokumenty i pliki o krytycznej zawartości, wykonywać różne działania na wykrytych dokumentach, a także inicjować procedury zarządzania incydentami poprzez wysyłanie alarmujących alertów w czasie rzeczywistym.