/
x

Trend Micro Security for Mac

Softline poleca Trend Micro Security for Mac

Poproś o cenę
Opis produktu

Trend Micro Security for Mac zapewnia punktom końcowym nowoczesną ochronę przed zagrożeniami bezpieczeństwa, zagrożeniami hybrydowymi i atakami sieciowymi niezależnymi od platformy. Serwer Trend Micro Security for Mac to program w formie wtyczki zintegrowany z takimi produktami Trend Micro jak OfficeScan i Worry-free Business Security, instalowany w ramach rozwiązania Plug-in Manager. Serwer Trend Micro Security for Mac instaluje agenty na komputerach Mac.

Kluczowe funkcje i korzyści

  • Security Risk Protection: Trend Micro Security for Mac chroni komputery Mac przed zagrożeniami bezpieczeństwa, skanując pliki, a następnie wykonując określone działania w odniesieniu do każdego wykrytego zagrożenia bezpieczeństwa. Duża liczba zagrożeń bezpieczeństwa wykrytych w krótkim okresie wskazuje na powstanie ogniska. Trend Micro Security for Mac wysyła powiadomienie o każdym przypadku powstania ogniska, dzięki czemu można podjąć natychmiastowe działania, na przykład oczyścić zainfekowane komputery i odizolować je do czasu, aż staną się całkowicie wolne od zagrożeń.
  • Web Reputation: technologia Web Reputation proaktywnie chroni komputery Mac w sieci firmowej lub poza nią przed złośliwymi i potencjalnie niebezpiecznymi witrynami. Web Reputation przerywa łańcuch infekcji i zapobiega pobieraniu złośliwego kodu.
  • Centralized Management: internetowa konsola zarządzania zapewnia administratorom przejrzysty dostęp do wszystkich agentów w sieci. Konsola internetowa koordynuje automatyczne wdrażanie zasad bezpieczeństwa, plików wzorców i aktualizacji oprogramowania na każdym agencie. Administratorzy mogą zdalnie wykonywać działania administracyjne i konfigurować ustawienia dla poszczególnych agentów lub grup agentów.