/
x

Główna / Katalog / Grafika i design / Grafika 3D / Autodesk Maya LT 2020

Autodesk Maya LT 2020

Softline poleca Autodesk Maya LT 2020

Licencje produktu

Autodesk Maya LT 2020. Wersja elektroniczna

 1. »
  lokalna licencja na 1 rok
  licencja 923L1-WW7721-L922
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  lokalna licencja na 1 rok
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  1 476,80 1 343,89 1 343,89 zł — cena za 1 licencję
  »
  lokalna licencja na 3 lata
  licencja 923L1-WW3832-L610
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  lokalna licencja na 3 lata
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  4 201,25 3 823,14 3 823,14 zł — cena za 1 licencję
* Cena nie zawiera podatku VAT * Termin dostawy: 1-3 dni robocze od momentu otrzymania płatności.

Autodesk Maya LT. Electronic Version (GEN) Renewal

 1. »
  lokalna licencja na 3 lata
  licencja 923H1-005834-L793
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  lokalna licencja na 3 lata
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  3 768,41 3 429,25 3 429,25 zł — cena za 1 licencję
* Cena nie zawiera podatku VAT * Termin dostawy: 1-3 dni robocze od momentu otrzymania płatności.

Autodesk Maya LT. Subscription renewal

 1. {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  Single-User
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  1 324,04 1 204,87 1 204,87 zł — cena za 1 licencję
* Cena nie zawiera podatku VAT
Opis produktu

Autodesk Maya LT 2020 to oprogramowanie do projektowania gier dla twórców gier niezależnych. Maya LT oferuje zaawansowane narzędzia do modelowania i animacji 3D, które pomagają w tworzeniu i animowaniu realistycznie wyglądających postaci, przedmiotów i środowisk. Umożliwia wysyłanie zasobów bezpośrednio do Unity i Unreal Engine za pomocą niestandardowych narzędzi do eksportowania lub wykorzystanie eksportera gier w celu przeniesienia treści w 3D na dowolny silnik. Twórcy gier mogą również korzystać z szeregu narzędzi do tworzenia wysokiej jakości tekstur i materiałów, a także pracować na materiałach Allegorithmic Substance bezpośrednio w programie.

Kluczowe funkcje
Modelowanie w 3D, mapy UV i tekstury

 • Narzędzia do modelowania w 3D: zaawansowane narzędzia do modelowania w 3D pomagają tworzyć realistycznie wyglądające postacie, przedmioty i środowiska
 • Zmodernizowany edytor map UV: zestaw narzędzi UV oferuje przyjazne dla artysty narzędzia i funkcje umożliwiające szybsze tworzenie i edycję map UV
 • Shadery i materiały: tworzenie wysokiej jakości materiałów za pomocą intuicyjnych narzędzi lub praca na materiałach Allegorithmic Substance w Maya LT
 • Wbudowane narzędzia do rzeźbienia: narzędzia do rzeźbienia wykorzystujące pędzle pozwalają artystom na zaawansowane rzeźbienie modeli bez konieczności eksportowania ich do innego narzędzia
 • Narzędzia LOD dla efektywności modelu gry: optymalizacja treści dla urządzeń mobilnych dzięki ograniczeniu poligonów, czyszczeniu danych, oznaczaniu ślepych danych oraz narzędziom do określania poziomu szczegółowości.
 • Materiały shaderów bazujące na fizyce: edytor ShaderFX pozwala na tworzenie wysokiej jakości bazujących na fizyce materiałów shaderów w programie Maya LT
 • Wypiekanie oświetlenia i tekstury: symulacja realistycznego oświetlenia w grach; użycie globalnych narzędzi oświetleniowych do wypiekania danych o oświetleniu na teksturze lub mapach wierzchołkowych
 • Usprawnienie modelowania: większa wydajność modelowania dzięki ulepszonym narzędziom Quad Draw, Multi-Cut, Bevel oraz udoskonalonym opcjom symetrii.

Animacja w 3D i rigging

 • Narzędzia do animacji 3D: animowanie i rigowanie postaci i obiektów do gier
 • Narzędzia do riggingu: tworzenie struktury kontrolnej dla postaci za pomocą automatycznych narzędzi do riggingu
 • Shape Editor: narzędzia do edycji kształtu dają większą kontrolę nad szczegółowym tworzeniem i poprawianiem animacji
 • Time Editor: ten nieniszczący, nieliniowy edytor wykorzystujący klipy animacyjne oferuje intuicyjny i znajomy interfejs użytkownika do pracy z obiektami scen
 • Graph Editor: edycja kluczy animacji za pomocą zaawansowanego, intuicyjnego edytora
 • Narzędzie Quick Rig oparte na HumanIK: automatyczne generowanie i umiejscawianie rigów HumanIK
 • Geodesic Voxel Binding: możliwość szybszego przypinania wymodelowanej geometrii do szkieletu
 • Narzędzie Bake Deformer: szczegółowe wypiekanie złożonych rigów zawierających wiele warstw skinowania i deformerów

Tworzenie gier niezależnych

 • Narzędzie Game Exporter: dostosowywanie i zapisywanie ustawień eksportu danych modelu i animacji w celu zachowania spójności zasobów 3D do wykorzystania w silniku
 • Wysyłanie do Mudbox: eksport geometrii do oprogramowania do cyfrowego malowania i rzeźbienia Mudbox w celu dodania szczegółów w modelu; wysyłanie map tekstur i szczegółów z powrotem do modelu w programie Maya LT
 • Skrypty MEL: uproszczenie i dostosowywanie procesu roboczego za pomocą skryptów MEL
 • Wysyłanie do Unity lub Unreal: program Maya LT umożliwia opcję bezpośredniego eksportu do silników Unity i Unreal
 • Procesy robocze: szybkie przełączanie między niestandardowymi układami interfejsu użytkownika lub ustawieniami interfejsu użytkownika specyficznymi dla danego zadania za pomocą prostego menu rozwijanego
 • Integracja z Creative Market: wyszukiwanie, przeglądanie i kupowanie treści 3D w Creative Market bezpośrednio z poziomu programu Maya LT
 • Ulepszona rzutnia: obsługuje mapowanie przemieszczeń i oferuje między innymi lepszą przejrzystość i ulepszone opcje cieniowania
Schematy licencjonowania

Single-user. Subskrypcja z dostępem dla jednego użytkownika (licencja dla jednego użytkownika) umożliwia jednemu lub większej liczbie nazwanych użytkowników dostęp do programów Autodesk. Każdemu użytkownikowi przypisana jest licencja, której nie można udostępnić innej osobie. Po zakupie dodatkowych subskrypcji uzyskujesz dostęp do dodatkowych licencji. Nazwani użytkownicy mogą pobierać i instalować przypisane oprogramowanie na trzech urządzeniach, jednak jednocześnie może być używana tylko jedna instancja programu.

Multi-user. Subskrypcja z dostępem dla wielu użytkowników* (licencja sieciowa) umożliwia wielu użytkownikom (w ramach liczby zakupionych subskrypcji) dostęp do programów Autodesk. Administratorzy mogą instalować program na nieograniczonej liczbie urządzeń, jednak łączna liczba osób uzyskujących dostęp do programu w jednym momencie jest ograniczona całkowitą liczbą zakupionych subskrypcji.

Autodesk oferuje bezpłatny dostęp do oprogramowania dla szkół wyższych i średnich posiadających licencję edukacyjną, a także dla studentów.