/
x

Główna / Katalog / Grafika i design / Grafika 3D / Autodesk Maya LT 2020

Autodesk Maya LT 2020

Autodesk Maya LT 2020 to oprogramowanie do projektowania gier dla twórców gier niezależnych. Maya LT oferuje zaawansowane narzędzia do modelowania i animacji 3D, które pomagają w tworzeniu i animowaniu realistycznie wyglądających postaci, przedmiotów i środowisk. Umożliwia wysyłanie zasobów bezpośrednio do Unity i Unreal Engine za pomocą niestandardowych narzędzi do eksportowania lub wykorzystanie eksportera gier w celu przeniesienia treści w 3D na dowolny silnik. Twórcy gier mogą również korzystać z szeregu narzędzi do tworzenia wysokiej jakości tekstur i materiałów, a także pracować na materiałach Allegorithmic Substance bezpośrednio w programie.

Więcej

Kluczowe funkcje
Modelowanie w 3D, mapy UV i tekstury

 • Narzędzia do modelowania w 3D: zaawansowane narzędzia do modelowania w 3D pomagają tworzyć realistycznie wyglądające postacie, przedmioty i środowiska
 • Zmodernizowany edytor map UV: zestaw narzędzi UV oferuje przyjazne dla artysty narzędzia i funkcje umożliwiające szybsze tworzenie i edycję map UV
 • Shadery i materiały: tworzenie wysokiej jakości materiałów za pomocą intuicyjnych narzędzi lub praca na materiałach Allegorithmic Substance w Maya LT
 • Wbudowane narzędzia do rzeźbienia: narzędzia do rzeźbienia wykorzystujące pędzle pozwalają artystom na zaawansowane rzeźbienie modeli bez konieczności eksportowania ich do innego narzędzia
 • Narzędzia LOD dla efektywności modelu gry: optymalizacja treści dla urządzeń mobilnych dzięki ograniczeniu poligonów, czyszczeniu danych, oznaczaniu ślepych danych oraz narzędziom do określania poziomu szczegółowości.
 • Materiały shaderów bazujące na fizyce: edytor ShaderFX pozwala na tworzenie wysokiej jakości bazujących na fizyce materiałów shaderów w programie Maya LT
 • Wypiekanie oświetlenia i tekstury: symulacja realistycznego oświetlenia w grach; użycie globalnych narzędzi oświetleniowych do wypiekania danych o oświetleniu na teksturze lub mapach wierzchołkowych
 • Usprawnienie modelowania: większa wydajność modelowania dzięki ulepszonym narzędziom Quad Draw, Multi-Cut, Bevel oraz udoskonalonym opcjom symetrii.

Animacja w 3D i rigging

 • Narzędzia do animacji 3D: animowanie i rigowanie postaci i obiektów do gier
 • Narzędzia do riggingu: tworzenie struktury kontrolnej dla postaci za pomocą automatycznych narzędzi do riggingu
 • Shape Editor: narzędzia do edycji kształtu dają większą kontrolę nad szczegółowym tworzeniem i poprawianiem animacji
 • Time Editor: ten nieniszczący, nieliniowy edytor wykorzystujący klipy animacyjne oferuje intuicyjny i znajomy interfejs użytkownika do pracy z obiektami scen
 • Graph Editor: edycja kluczy animacji za pomocą zaawansowanego, intuicyjnego edytora
 • Narzędzie Quick Rig oparte na HumanIK: automatyczne generowanie i umiejscawianie rigów HumanIK
 • Geodesic Voxel Binding: możliwość szybszego przypinania wymodelowanej geometrii do szkieletu
 • Narzędzie Bake Deformer: szczegółowe wypiekanie złożonych rigów zawierających wiele warstw skinowania i deformerów

Tworzenie gier niezależnych

 • Narzędzie Game Exporter: dostosowywanie i zapisywanie ustawień eksportu danych modelu i animacji w celu zachowania spójności zasobów 3D do wykorzystania w silniku
 • Wysyłanie do Mudbox: eksport geometrii do oprogramowania do cyfrowego malowania i rzeźbienia Mudbox w celu dodania szczegółów w modelu; wysyłanie map tekstur i szczegółów z powrotem do modelu w programie Maya LT
 • Skrypty MEL: uproszczenie i dostosowywanie procesu roboczego za pomocą skryptów MEL
 • Wysyłanie do Unity lub Unreal: program Maya LT umożliwia opcję bezpośredniego eksportu do silników Unity i Unreal
 • Procesy robocze: szybkie przełączanie między niestandardowymi układami interfejsu użytkownika lub ustawieniami interfejsu użytkownika specyficznymi dla danego zadania za pomocą prostego menu rozwijanego
 • Integracja z Creative Market: wyszukiwanie, przeglądanie i kupowanie treści 3D w Creative Market bezpośrednio z poziomu programu Maya LT
 • Ulepszona rzutnia: obsługuje mapowanie przemieszczeń i oferuje między innymi lepszą przejrzystość i ulepszone opcje cieniowania
Ukryć