/
x

Główna / Katalog / Grafika i design / Grafika 3D / Autodesk 3ds Max 2021

Autodesk 3ds Max 2021

Softline poleca Autodesk 3ds Max 2021

Poproś o cenę
Opis produktu

Autodesk 3ds Max 2021 to oprogramowanie do modelowania 3D i renderowania do celów tworzenia wizualizacji, gier i animacji. 3ds Max oferuje bogaty i elastyczny zestaw narzędzi do tworzenia wysokiej jakości projektów z zachowaniem pełnej kontroli artystycznej. Arnold, wbudowany moduł renderowania, zapewnia w pełni interaktywne doświadczenie i obsługuje najbardziej złożone postacie i sceny. Autodesk 3ds Max 2021 pozwala użytkownikowi tworzyć olbrzymie światy w grach, wizualizować wysokiej jakości renderowanie architektoniczne, modelować precyzyjnie wnętrza i obiekty, ożywiać postacie i funkcje przy pomocy animacji, VFX i nie tylko.

Najważniejsze funkcje

 • Bake to Texture. Nowe narzędzie do nanoszenia map i powierzchni zapewnia lepszą wydajność w nowym, usprawnionym przepływie pracy.
 • Instalacja. Instalacja online i offline została zmodernizowana z myślą o jej ułatwieniu i przyspieszeniu.
 • Skrypty w Pythonie 3. Użytkownicy mogą korzystać z bogatego zestawu bibliotek rozszerzeń Pythona i możliwości obsługi wszystkich algorytmów przez język programowania Python 3.
 • Arnold 6.0 jako domyślny moduł renderujący zamiast modułu Scanline Renderer. Obsługuje nowe przepływy pracy Bake to Texture. Nowe przepływy pracy AOV. Nowe skrypty konwertera scen do konwersji materiałów V-Ray Corona na materiały fizyczne.
 • Renderowanie oparte na fizyce (PBR). Nowe materiały PBR sprawiają, że interakcja światła z powierzchniami odwzorowuje zjawiska fizyczne.
 • Poprawiona jakość i ustawienia widoku.
 • OSL Shaders – HDRI Environment, HDRI Lights. Inne nowe i zaktualizowane shadery, takie jak Color Correction, Float and Color Curves oraz Camera Projection, Object Projection i Spherical Projection.
 • Naprawiono ponad 80 błędów.
 • Ulepszenia Chamfer – najnowsze opcje obiektu Editable Poly, takie jak Uniform, Radial i Patch można teraz ustawić bezpośrednio z modyfikatora Chamfer. Obsługa rozciąga się również na funkcje Edge Depth, End Bias i Radial Bias.
 • Modyfikator Weighted Normals poprawia cieniowanie modeli, zmieniając normalne wierzchołka tak, aby był prostopadły do większych płaskich wielokątów. Szybciej i lepiej generuje wyraźne normalne dla siatek. Opcje wagi obejmują: Area, Angle i Largest Face. Pełna kontrola nad wartościami wygładzania i mieszania.
 • Import SketchUp. Nowe opcje importu SketchUp obejmują ignorowanie ukrytych elementów i zachowanie informacji dotyczących warstw.
 • Szybkość Substance2 Map. Wykorzystuje aktualizację najnowszego silnika Substance do ładowania natywnego materiału sbar. Brak konieczności eksportowania map z oprogramowania Substance Designer. Obsługa do 8 tysięcy tekstur. Obsługa modułów renderowania uwzględnionych w 3ds Max: Arnold, ART, Scanline i Quicksilver.
 • Ulepszenia w zakresie ProSound. Obsługa 24-bitowych plików WAV, częstotliwości próbkowania 88,2 kHz i 96 kHz i nieograniczonej liczby klipów audio.
Schematy licencjonowania

Single-user. Subskrypcja z dostępem dla jednego użytkownika (licencja dla jednego użytkownika) umożliwia jednemu lub większej liczbie nazwanych użytkowników dostęp do programów Autodesk. Każdemu użytkownikowi przypisana jest licencja, której nie można udostępnić innej osobie. Po zakupie dodatkowych subskrypcji uzyskujesz dostęp do dodatkowych licencji. Nazwani użytkownicy mogą pobierać i instalować przypisane oprogramowanie na trzech urządzeniach, jednak jednocześnie może być używana tylko jedna instancja programu.

Multi-user. Subskrypcja z dostępem dla wielu użytkowników* (licencja sieciowa) umożliwia wielu użytkownikom (w ramach liczby zakupionych subskrypcji) dostęp do programów Autodesk. Administratorzy mogą instalować program na nieograniczonej liczbie urządzeń, jednak łączna liczba osób uzyskujących dostęp do programu w jednym momencie jest ograniczona całkowitą liczbą zakupionych subskrypcji.

Autodesk oferuje bezpłatny dostęp do oprogramowania dla szkół wyższych i średnich posiadających licencję edukacyjną, a także dla studentów.