/
x

Główna / Katalog / Pliki i dyski / Inne narzędzia / Acronis Access Connect

Acronis Access Connect

Softline poleca Acronis Access Connect

Licencje produktu

Acronis Access Connect. Licence Annual User New

 1. »
  licence 0100
  licencja EZUHEBENS21
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  licence 0100
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  32 775,23 32 775,23 32 775,23 zł — cena za 1 licencję
* Cena nie zawiera podatku VAT * Termin dostawy: 1-3 dni robocze od momentu otrzymania płatności.

Acronis Access Connect. Subscription Annual School New

 1. {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  licence
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  16 376,68 16 376,68 16 376,68 zł — cena za 1 licencję
* Cena nie zawiera podatku VAT * Termin dostawy: 1-3 dni robocze od momentu otrzymania płatności.
Opis produktu

Acronis Access Connect (dawniej ExtremeZ-IP) to rozwiązanie udostępniania plików i drukowania do integracji komputerów typu Mac ze środowiskiem firmowym, ponieważ eliminuje kwestie związane z protokołem SMB, problemy z wydajnością i kompatybilnością. Acronis Access Connect prezentuje pełnię doświadczeń oczekiwaną przez użytkowników komputerów typu Mac, przy jednoczesnym zachowaniu kompatybilności z infrastrukturą systemu Windows wymaganą w IT. W swej istocie Acronis Access Connect jest usługą udostępniania plików Apple File Protocol (AFP), która działa na serwerze Windows. Pozwala komputerom typu Mac łączyć się z udostępnianymi plikami i NAS za pośrednictwem AFP zamiast protokołu Server Messaging Block (SMB). Wszystkie komputery typu Mac są automatycznie obsługiwane, ponieważ Acronis Access Connect jest rozwiązaniem po stronie serwera.

Acronis Access Connect zapewnia użytkownikom komputerów typu Mac w środowisku Windows 3 główne korzyści:

 • Rozwiązanie Apple Filing Protocol (AFP) dla problemów Server Messaging Block (SMB)
 • Prawie natychmiastowe wyszukiwanie Spotlight zwiększające produktywność
 • Integracja komputerów typu Mac z systemem Windows

Acronis Access Connect może rozwiązać często spotykane i krytyczne problemy Mac SMB dzięki lepszemu wsparciu AFP, m.in.:

 • Duże opóźnienia przy udostępnianiu, przeglądaniu folderów oraz otwieraniu plików
 • Powolne wyszukiwanie plików i brak możliwości przeszukiwania zawartości plików
 • Pliki uszkodzone i znikające pliki
 • Zawieszające się aplikacje
 • Problemy z uprawnieniami
 • Niefunkcjonalne skróty systemu Windows
 • Rozłączone sesje
 • Zablokowane pliki i problemy z nazewnictwem plików

Integracja Mac/Windows
Acronis Access Connect zaprojektowano od podstaw w celu integracji komputerów typu Mac ze środowiskiem Windows dowolnej wielkości, od serwerów grup roboczych do klastrów maszyn wirtualnych i rozwiązań typu NAS. Rozwiązanie to jest w pełni zintegrowane z uprawnieniami NTFS oraz Active Directory – użytkownicy komputerów typu Mac mogą się zalogować przy użyciu standardowych danych logowania i uzyskać oczekiwane uprawnienia do swoich plików. Acronis Access Connect łatwo integruje się z kluczowymi elementami infrastruktury systemu Windows oczekiwanymi przez IT, takimi jak: Kerberos / pojedyncze logowanie, DFS / Network Reshare, katalogi domowe, grupowanie, limity, zasady dotyczące nazw plików, zaawansowane logowanie.

Obsługuje również funkcje i bogate możliwości oczekiwane przez użytkowników komputerów typu Mac:

 • Szybkie wyszukiwanie przez Spotlight
 • Kopie zapasowe Time Machine
 • Uprawnienia Unix/ACL
 • Obsługa kolejki wydruku
 • Zmiana hasła domeny (poprzez okno dialogowe połączenia AFP)