/
x

Główna / Katalog / Pliki i dyski / Odzyskiwanie danych / Veritas InfoScale Availability

Veritas InfoScale Availability

Veritas InfoScale Availability gwarantuje wysoką dostępność danych i możliwość odzyskiwania ich po awarii na dowolną odległość w ramach krytycznych usług biznesowych, w tym indywidualnych baz danych, aplikacji niestandardowych i złożonych aplikacji wielopoziomowych w środowiskach fizycznych i wirtualnych. Dzięki wbudowanym funkcjom testowania proaktywnie wykrywającym i raportującym potencjalne problemy, zanim zaczną oddziaływać na usługi IT, Veritas InfoScale Availability pomaga zminimalizować niepożądane przestoje krytycznych usług biznesowych.

Więcej

Inteligentny monitoring aplikacji i infrastruktury wykrywa potencjalne zagrożenia dla dostępności i w razie potrzeby automatycznie odzyskuje aplikacje. Veritas InfoScale automatycznie wykrywa awarie i automatycznie lub na polecenie użytkownika przywraca je do miejsca, w którym doszło do awarii.

Veritas InfoScale Availability dostarcza organizacjom z branży IT jedno rozwiązanie pomagające w zachowaniu ciągłości biznesowej w zakresie IT w złożonych i zróżnicowanych środowiskach.

  • Dostępność aplikacji w środowiskach fizycznych i wirtualnych.
  • Dostępność na dowolną odległość dzięki zautomatyzowanej opcji testowania.
  • Zaawansowana logika trybu failover oraz ochrona integralności danych.
  • Kompleksowa wsparcie w zakresie sprzętu i platformy.
  • Kompletne wsparcie dla czołowych aplikacji firmowych, baz danych i nośników danych.

Uproszczona orkiestracja kompleksowych, wielopoziomowych usług IT
Technologia Virtual Business Services w rozwiązaniu Veritas InfoScale Availability uwzględnia kompletną usługę biznesową i podejmuje działania w przypadku nieudanego przywrócenia całej usługi. 

Maksymalny czas pracy lokalnych usług IT
Veritas InfoScale Availability pomaga zapewnić ochronę fizycznych i zwirtualizowanych lokalnych usług IT przed niepożądanymi przestojami dzięki skutecznym opcjom monitorowania aplikacji, widoczności i wglądu.

Przewidywalna ciągłość usług IT na dowolną odległość
Veritas InfoScale Availability zapewnia przewidywalne czasy przywracania usług biznesowych poprzez udostępnienie opcji przywracania za pomocą jednego kliknięcia w zasięgu lokalnym (wysoka dostępność), w regionach miejskich (poprzez klastry kampusowe) oraz globalnie (poprzez przywracanie danych po awarii na dużym obszarze). 

Zautomatyzowane testowanie odzyskiwania danych po awarii
Veritas InfoScale Availability pomaga organizacji IT w zabezpieczeniu strategii ciągłości biznesowej w zakresie IT dzięki opcji testowania odzyskiwania danych za pomocą funkcji FireDrill, która nie zakłóca innych działań.

Ukryć
Sortować:
  • zgodnie z zaleceniami Softline
  • alfabetycznie
  • według ceny