/
x

Główna / Katalog / Pliki i dyski / Kopia zapasowa / Veritas Desktop and Laptop Option

Veritas Desktop and Laptop Option

Softline poleca Veritas Desktop and Laptop Option

Licencje produktu

Veritas Desktop and Laptop Option. Commercial On-Premise License + 1 Year Essential Support

 1. »
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  10 users
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  1 835,29 1 835,29 1 835,29 zł — cena za 1 licencję
  »
  100 użytkowników
  licencja 11874-M0008
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  100 użytkowników
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  11 097,37 11 097,37 11 097,37 zł — cena za 1 licencję

Veritas Desktop and Laptop Option. Commercial On-Premise License + 2 Years Essential Support

 1. »
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  10 users
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  2 178,51 2 178,51 2 178,51 zł — cena za 1 licencję
  »
  100 użytkowników
  licencja 11874-M0020
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  100 użytkowników
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  13 172,54 13 172,54 13 172,54 zł — cena za 1 licencję

Veritas Desktop and Laptop Option. Commercial On-Premise License + 3 Years Essential Support

 1. »
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  10 users
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  2 521,69 2 521,69 2 521,69 zł — cena za 1 licencję
  »
  100 użytkowników
  licencja 11874-M0032
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  100 użytkowników
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  15 247,62 15 247,62 15 247,62 zł — cena za 1 licencję

Veritas Desktop and Laptop Option. Government On-Premise License + 1 Year Essential Support

 1. »
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  10 users
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  1 468,23 1 468,23 1 468,23 zł — cena za 1 licencję
  »
  100 użytkowników
  licencja 11874-M0010
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  100 użytkowników
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  8 877,99 8 877,99 8 877,99 zł — cena za 1 licencję

Veritas Desktop and Laptop Option. Government On-Premise License + 2 Years Essential Support

 1. »
  100 użytkowników
  licencja 11874-M0022
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  100 użytkowników
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  10 538,04 10 538,04 10 538,04 zł — cena za 1 licencję
  »
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  10 users
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  1 742,80 1 742,80 1 742,80 zł — cena za 1 licencję

Veritas Desktop and Laptop Option. Government On-Premise License + 3 Years Essential Support

 1. »
  100 użytkowników
  licencja 11874-M0034
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  100 użytkowników
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  12 198,09 12 198,09 12 198,09 zł — cena za 1 licencję
  »
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  10 users
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  2 017,32 2 017,32 2 017,32 zł — cena za 1 licencję

Veritas Desktop and Laptop Option. Academic On-Premise License + 1 Year Essential Support

 1. »
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  10 users
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  1 468,23 1 468,23 1 468,23 zł — cena za 1 licencję
  »
  100 użytkowników
  licencja 11874-M0009
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  100 użytkowników
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  8 877,99 8 877,99 8 877,99 zł — cena za 1 licencję

Veritas Desktop and Laptop Option. Academic On-Premise License + 2 Years Essential Support

 1. »
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  10 users
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  1 742,80 1 742,80 1 742,80 zł — cena za 1 licencję
  »
  100 użytkowników
  licencja 11874-M0021
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  100 użytkowników
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  10 538,04 10 538,04 10 538,04 zł — cena za 1 licencję

Veritas Desktop and Laptop Option. Academic On-Premise License + 3 Years Essential Support

 1. »
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  10 users
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  2 017,32 2 017,32 2 017,32 zł — cena za 1 licencję
  »
  100 użytkowników
  licencja 11874-M0033
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  100 użytkowników
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  12 198,09 12 198,09 12 198,09 zł — cena za 1 licencję

Veritas Desktop and Laptop Option. On-Premise Competitive Upgrade License + 1 Year Essential Support

 1. »
  10 users - academic
  licencja 12039-M2952
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  10 users - academic
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  1 050,42 1 050,42 1 050,42 zł — cena za 1 licencję
  »
  10 users - corporate
  licencja 12039-M2953
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  10 users - corporate
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  1 313,07 1 313,07 1 313,07 zł — cena za 1 licencję
  »
  10 users - government
  licencja 12039-M2954
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  10 users - government
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  1 050,42 1 050,42 1 050,42 zł — cena za 1 licencję
  »
  100 users - academic
  licencja 11874-M2952
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  100 users - academic
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  6 351,68 6 351,68 6 351,68 zł — cena za 1 licencję
  »
  100 users - corporate
  licencja 11874-M2953
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  100 users - corporate
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  7 939,58 7 939,58 7 939,58 zł — cena za 1 licencję
  »
  100 users - government
  licencja 11874-M2954
  {{ quantity }}  sztuk za kwotę
  x
  100 users - government
  Koszt jednej licencji
  Zazwyczaj, im więcej kupujesz licencji, tym tańsza jest każda licencja.
  6 351,68 6 351,68 6 351,68 zł — cena za 1 licencję
Opis produktu

Veritas Desktop and Laptop Option jest łatwym w użyciu rozwiązaniem, które zapewnia elastyczne wdrożenie i scentralizowaną administrację w celu tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych komputerów stacjonarnych i laptopów z systemami Windows i Mac w organizacji. Wbudowane funkcje obejmują automatyczne wykrywanie dostępnej sieci, co umożliwia przełączanie się między trybami offline, online i tworzenia kopii zapasowych przez Internet w celu dostarczenia użytkownikom nieinwazyjnej opcji tworzenia kopii zapasowej. Użytkownicy mogą przywrócić odpowiednie pliki z kopii zapasowej z poziomu agenta i uzyskać do nich dostęp za pomocą przeglądarki internetowej i aplikacji mobilnej.

Wysoce skalowalne rozwiązanie Veritas Desktop and Laptop Option z dystrybucyjnymi komponentami jest odpowiednie dla środowisk obejmujących jedną lokalizację, wiele lokalizacji oraz dla środowisk wielkoskalowych, co pozwala na tworzenie kopii zapasowych plików użytkowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych przechowywanych na komputerach stacjonarnych i laptopach. 

Kluczowe korzyści

 • Tworzenie kopii zapasowej przez Internet: gdy komputery nie są podłączone do sieci firmowej, kopie zapasowe plików tworzy się przy użyciu dostępnego połączenia internetowego.
 • Administrator Dashboard: łatwy do interpretacji interfejs w czasie rzeczywistym, który zapewnia graficzną wizualizację środowiska DLO z perspektywy operacyjnej, wdrożeniowej i planowania przepustowości.
 • Backup Status Report: kompleksowe rozwiązanie dla administratorów służące do monitorowania stanu kopii zapasowych w całej organizacji, w tym liczby plików, wielkości i odsetka kopii zapasowych oraz czasu wykonania kopii zapasowej.
 • Continuous Data Protection: kopie zapasowe plików mogą być tworzone w sposób ciągły, zgodnie z harmonogramem lub ręcznie.
 • Diagnostic Utility: skanowanie i diagnozowanie stanu usług DLO oraz dostępności różnych komponentów w środowisku DLO. Działa na maszynach typu Server i Agent w celu zawężenia problemów. 
 • Audit Trail: raporty zapewniające rozliczalność i identyfikowalność działań prowadzonych w środowisku.
 • Self-Restore: użytkownicy mogą szybko i łatwo przywracać pliki w trybie online lub offline bez pomocy informatyków.
 • Web Restore: dostęp do kopii zapasowych plików za pomocą przeglądarki internetowej. Po uwierzytelnieniu użytkownika kopię zapasową danych można pobrać na komputer stacjonarny lub laptop.
 • Mobile Application: użytkownicy uzyskują natychmiastowy dostęp do swoich kopii zapasowych plików na urządzeniach z systemem Android i iOS.
 • Storage on Cloud: DLO zostało zakwalifikowane do zapisu danych do Amazon Storage Gateway, który umożliwia hostowanie komponentu pamięci masowej w chmurze. 

Nowe funkcje wersji Desktop and Laptop Option 9.0

 • Szybsze tworzenie kopii zapasowej;
 • Narzędzie do migracji na punktach końcowych;
 • Automatyczne raporty;
 • Odzyskiwanie równoległe;
 • Większa skalowalność serwera;
 • Zdalna deduplikacja danych;
 • Automatyczne działania administratora.