/
x

Główna / Katalog / Pliki i dyski / Archiwizatory / Veritas Enterprise Vault

Veritas Enterprise Vault

Rozwiązanie Veritas Enterprise Vault zapewnia archiwizację w skali przedsiębiorstwa służącą do scentralizowania i zautomatyzowania przechowywania danych. To rozwiązanie z zakresu archiwizacji pomaga poprawić wydajność tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Jako platforma stworzona specjalnie do zarządzania przechowywaniem danych Veritas Enterprise Vault pozwala na realizację różnorodnych strategii w celu spełnienia wymagań biznesowych i regulacyjnych dotyczących przechowywania informacji: scentralizowane zarządzanie przechowywaniem danych na poczcie elektronicznej, w formie plików, w mediach społecznościowych, a także w sposób natywny i z wykorzystaniem rozległego ekosystemu partnerskiego.

Więcej

Veritas Enterprise Vault umożliwia:

  • łatwe skalowanie od zarządzania setkami do setek tysięcy użytkowników i możliwość wdrożenia lokalnego, w konfiguracjach hybrydowych lub w chmurze. 
  • aktywne zarządzanie usługą eDiscovery;
  • inteligentne zarządzanie informacjami w ramach programu zarządzania informacjami poprzez automatyzację przechowywania danych granularnych i uzasadnione usuwanie informacji;
  • zmniejszenie zużycia pamięci przez pamięć masową oraz ograniczenie kosztów poprzez rzadsze archiwizowanie informacji z drogich podstawowych pamięci masowych i serwerów, takich jak Exchange, Domino, SharePoint i serwery plików;
  • usprawnienie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania poprzez przeniesienie starszych, rzadko wykorzystywanych treści ze źródeł produkcyjnych do scentralizowanego archiwum.

Veritas Enterprise Vault tworzy pojedyncze repozytorium informacji archiwizowanych w wielu źródłach treści. Pozwala to zagwarantować, że istotne informacje są odpowiednio przechowywane i udostępniane w przypadku działań w usłudze eDiscovery. Zarchiwizowane informacje są indeksowane i można je przeszukiwać, co pozwala na wczesną ocenę przypadku za pomocą funkcji Enterprise Vault Discovery Accelerator lub bardziej rozbudowany przegląd i analizę dzięki usłudze eDiscovery Platform.

Ukryć
Sortować:
  • zgodnie z zaleceniami Softline
  • alfabetycznie
  • według ceny