/
x

Główna / Katalog / CAD / Budownictwo / Autodesk AutoCAD MEP

Autodesk AutoCAD MEP

Softline poleca Autodesk AutoCAD MEP

Poproś o cenę
Opis produktu

Autodesk AutoCAD MEP to aplikacja do projektowania systemów inżynieryjnych budynków na platformie AutoCAD. Umożliwia opracowywanie, projektowanie i dokumentowanie systemów budowlanych za pomocą branżowego zestawu narzędzi dla systemów mechanicznych, elektrotechnicznych oraz inżynierii sanitarnej (MEP). AutoCAD MEP umożliwia stworzenie dokładnej dokumentacji konstrukcyjnej systemów mechanicznych, elektrotechnicznych oraz inżynierii sanitarnej, jak również korzystanie z narzędzi zadaniowych do celów tworzenia rysunków elementów mechanicznych, elektrotechnicznych oraz inżynierii sanitarnej dla systemów budowlanych.

Oprogramowanie AutoCAD MEP automatyzuje zadania kreślarskie, pomaga zwiększać wydajność i dokładność, a także umożliwia płynną integrację narzędzi do projektowania i dokumentacji specyficznych dla danej dziedziny. 

Niezależnie od tego, czy projekt budowlany jest prowadzony przez architekta, czy opracowywany przez zespół specjalistów ds. inżynierii, AutoCAD MEP umożliwia zespołom projektowym ograniczenie problemów z koordynacją, oszczędzenie czasu spędzanego na powtarzających się zadaniach i szybsze realizowanie projektów z zachowaniem wyższej jakości dokumentacji.

Oprogramowanie AutoCAD MEP pomaga w zmniejszaniu zakłóceń przed rozpoczęciem budowy, co umożliwia lepszą koordynację i współpracę oraz przyczynia się do ograniczenia ryzyka i nieefektywności.

Najważniejsze funkcje

  • Obszary robocze MEP. Środowiska obszarów roboczych (elektryka, HVAC, instalacje rurowe, hydraulika i schematy) obejmują poszczególne palety oraz wstążki specyficzne dla danej dziedziny w celu optymalizacji zadań w ramach procesu projektowego.
  • Dokumentacja. Ulepsz wygląd swojej dokumentacji i zwiększ wydajność kreślenia.
  • Przekształcanie bloków programu AutoCAD. Konwertowanie wsadowe pojedynczych lub wielu bloków i symboli.
  • Przeglądarka stylów. Uzyskaj więcej komponentów MEP i dodaj foldery do Biblioteki elementów. Importuj style do bieżącego rysunku i zacznij rysować obiekt z wybranym stylem.
Schematy licencjonowania

Single-user. Subskrypcja z dostępem dla jednego użytkownika (licencja dla jednego użytkownika) umożliwia jednemu lub większej liczbie nazwanych użytkowników dostęp do programów Autodesk. Każdemu użytkownikowi przypisana jest licencja, której nie można udostępnić innej osobie. Po zakupie dodatkowych subskrypcji uzyskujesz dostęp do dodatkowych licencji. Nazwani użytkownicy mogą pobierać i instalować przypisane oprogramowanie na trzech urządzeniach, jednak jednocześnie może być używana tylko jedna instancja programu.

Multi-user. Subskrypcja z dostępem dla wielu użytkowników* (licencja sieciowa) umożliwia wielu użytkownikom (w ramach liczby zakupionych subskrypcji) dostęp do programów Autodesk. Administratorzy mogą instalować program na nieograniczonej liczbie urządzeń, jednak łączna liczba osób uzyskujących dostęp do programu w jednym momencie jest ograniczona całkowitą liczbą zakupionych subskrypcji.

Autodesk oferuje bezpłatny dostęp do oprogramowania dla szkół wyższych i średnich posiadających licencję edukacyjną, a także dla studentów.