/
x

Główna / Katalog / CAD / Budownictwo / Autodesk AutoCAD MEP

Autodesk AutoCAD MEP

Autodesk AutoCAD MEP to aplikacja do projektowania systemów inżynieryjnych budynków na platformie AutoCAD. Umożliwia opracowywanie, projektowanie i dokumentowanie systemów budowlanych za pomocą branżowego zestawu narzędzi dla systemów mechanicznych, elektrotechnicznych oraz inżynierii sanitarnej (MEP). AutoCAD MEP umożliwia stworzenie dokładnej dokumentacji konstrukcyjnej systemów mechanicznych, elektrotechnicznych oraz inżynierii sanitarnej, jak również korzystanie z narzędzi zadaniowych do celów tworzenia rysunków elementów mechanicznych, elektrotechnicznych oraz inżynierii sanitarnej dla systemów budowlanych.

Więcej

Oprogramowanie AutoCAD MEP automatyzuje zadania kreślarskie, pomaga zwiększać wydajność i dokładność, a także umożliwia płynną integrację narzędzi do projektowania i dokumentacji specyficznych dla danej dziedziny. 

Niezależnie od tego, czy projekt budowlany jest prowadzony przez architekta, czy opracowywany przez zespół specjalistów ds. inżynierii, AutoCAD MEP umożliwia zespołom projektowym ograniczenie problemów z koordynacją, oszczędzenie czasu spędzanego na powtarzających się zadaniach i szybsze realizowanie projektów z zachowaniem wyższej jakości dokumentacji.

Oprogramowanie AutoCAD MEP pomaga w zmniejszaniu zakłóceń przed rozpoczęciem budowy, co umożliwia lepszą koordynację i współpracę oraz przyczynia się do ograniczenia ryzyka i nieefektywności.

Najważniejsze funkcje

  • Obszary robocze MEP. Środowiska obszarów roboczych (elektryka, HVAC, instalacje rurowe, hydraulika i schematy) obejmują poszczególne palety oraz wstążki specyficzne dla danej dziedziny w celu optymalizacji zadań w ramach procesu projektowego.
  • Dokumentacja. Ulepsz wygląd swojej dokumentacji i zwiększ wydajność kreślenia.
  • Przekształcanie bloków programu AutoCAD. Konwertowanie wsadowe pojedynczych lub wielu bloków i symboli.
  • Przeglądarka stylów. Uzyskaj więcej komponentów MEP i dodaj foldery do Biblioteki elementów. Importuj style do bieżącego rysunku i zacznij rysować obiekt z wybranym stylem.
Ukryć

Poproś o cenę