/
x

Główna / Katalog / CAD / Produkty podstawowe / Autodesk Media and Entertainment Collection

Autodesk Media and Entertainment Collection

Softline poleca Autodesk Media and Entertainment Collection

Poproś o cenę
Opis produktu

Autodesk Media and Entertainment Collection to kompleksowy zestaw narzędzi i usług do tworzenia treści, które rozszerzają procesy oprogramowania Maya i 3ds Max. Kolekcja Media and Entertainment stanowi kompleksowe kreatywne rozwiązanie dla animatorów, modelarzy i twórców efektów wizualnych do filmów, telewizji, gier i wizualizacji projektów. Pakiet umożliwia tworzenie niewiarygodnych animacji. Użytkownik może projektować bogate środowiska dzięki elastycznemu oprogramowaniu do modelowania proceduralnego i wykorzystywać moduł Arnold do generowania rewelacyjnych efektów końcowych.

Dzięki kolekcji Autodesk Media and Entertainment Collection użytkownicy zyskają dostęp do najnowszych i poprzednich wersji oprogramowania: mogą z łatwością pobierać, instalować i stosować dowolną liczbę produktów wchodzących w skład kolekcji w zależności od potrzeb. Możliwy jest również wybór subskrypcji, która zapewnia dostęp jednemu użytkownikowi lub daje zespołom uprawnienia do udostępniania licencji z dostępem dla wielu użytkowników.

Najważniejsze produkty wchodzące w skład kolekcji Autodesk Media and Entertainment Collection

  • Maya – oprogramowanie do modelowania, symulacji, renderowania i animacji 3D do filmów, gier i produkcji telewizyjnej
  • 3DS Max – oprogramowanie do modelowania, animacji i renderowania 3D do gier i wizualizacji projektowej
  • Arnold – oprogramowanie do renderingu z oświetleniem globalnym

Kolekcja obejmuje również szkicowanie, przechwytywanie rzeczywistości i inne specjalistyczne rozwiązania:

  • MotionBuilder – oprogramowanie do animacji postaci 3D
  • Mudbox – oprogramowanie do malowania i rzeźbienia cyfrowego
  • ReCap Pro – oprogramowanie i usługi do skanowania 3D i przechwytywania rzeczywistości
  • Sketchbook for Enterprise – oprogramowanie do malowania i szkicowania
  • Character Generator – generowanie postaci 3D oparte na sieci
  • Autodesk Rendering – szybkie renderowanie w dużej rozdzielczości w chmurze
Schematy licencjonowania

Single-user. Subskrypcja z dostępem dla jednego użytkownika (licencja dla jednego użytkownika) umożliwia jednemu lub większej liczbie nazwanych użytkowników dostęp do programów Autodesk. Każdemu użytkownikowi przypisana jest licencja, której nie można udostępnić innej osobie. Po zakupie dodatkowych subskrypcji uzyskujesz dostęp do dodatkowych licencji. Nazwani użytkownicy mogą pobierać i instalować przypisane oprogramowanie na trzech urządzeniach, jednak jednocześnie może być używana tylko jedna instancja programu.

Multi-user. Subskrypcja z dostępem dla wielu użytkowników* (licencja sieciowa) umożliwia wielu użytkownikom (w ramach liczby zakupionych subskrypcji) dostęp do programów Autodesk. Administratorzy mogą instalować program na nieograniczonej liczbie urządzeń, jednak łączna liczba osób uzyskujących dostęp do programu w jednym momencie jest ograniczona całkowitą liczbą zakupionych subskrypcji.

Autodesk oferuje bezpłatny dostęp do oprogramowania dla szkół wyższych i średnich posiadających licencję edukacyjną, a także dla studentów