/
x

Główna / Katalog / Zarządzanie biznesem, CRM/ERP / Zarządzanie biznesem / Atlassian Portfolio for Jira

Atlassian Portfolio for Jira

Softline poleca Atlassian Portfolio for Jira

Poproś o cenę
Opis produktu

Oprogramowanie Portfolio for Jira-Agile to narzędzie do tworzenia planów działania zaprojektowane specjalnie dla Jira Software. Portfolio for Jira pomaga tworzyć plany, obserwować ogólny obraz, śledzić procesy i łatwo udostępniać informacje interesariuszom.

Grafika wizualna

Teraz wszystkie zespoły i projekty są widoczne jak w dłoni w jednym miejscu. Możesz zobaczyć ogólny obraz pracy lub jej szczegóły.

Wykonanie planu

Możliwość przewidywania daty premiery lub oceny rzeczywistości ustalonych terminów.

Zarządzanie zasobami swojego zespołu

Możliwość monitorowania obciążenia pracą członków zespołu i uwzględnienia harmonogramu pracy każdego z nich, w tym przepracowanych godzin i weekendów.

Łączenie przepływów pracy w duży obraz

Możliwość sprawdzenia, czy epiki i historie pasują do ogólnej strategii, a także porównania swoich celów z obliczeniami wstępnymi i wykonaną pracą.

Alternatywne scenariusze w "piaskownicy"

Różne podejścia do planu działania. Jeśli wyniki się spodobają, zmiany można łatwo przenieść do Jira Software.

Schematy licencjonowania

Produkty Atlassian kupowane są w ramach imiennych licencji jednostanowiskowych (nie jest dostępny wielostanowiskowy model licencjonowania Concurrent). Każda licencja pozwala na zainstalowanie oprogramowania Atlassian dla określonej liczby użytkowników (w przypadku niektórych produktów, maszyn lub agentów). Aby zwiększyć liczbę użytkowników oprogramowania, organizacje muszą zakupić uaktualnienie dla nowej całkowitej liczby użytkowników (np. jeśli wcześniej było 10 użytkowników, a trzeba dodać dodatkowych 50 użytkowników, to należy zakupić uaktualnienie dla 60 użytkowników).

Licencje komercyjne

Licencje komercyjne Atlassian to licencje na użytkownika wieczystego, które zawierają 12 miesięcy wsparcia technicznego i obsługi klienta. Wsparcie techniczne i konserwacja muszą być następnie odnawiane co roku. Licencje kupuje się na wymaganą liczbę użytkowników (Starter 1 - 10, 11 - 25 itd.) i nie można ich ze sobą łączyć (aby zwiększyć liczbę użytkowników, wymagany jest upgrade - nowa licencja komercyjna na wymaganą liczbę użytkowników). Licencja obejmuje dostęp do kodu źródłowego oprogramowania (z wyjątkiem produktów Bonfire i Team Calendars).

Licencje dla programistów

Z licencji Developer mogą korzystać posiadacze aktywnych licencji komercyjnych i akademickich (z wyjątkiem Starter 1 – 10), którzy chcą zainstalować oprogramowanie Atlassian, aby pomóc w opracowywaniu i testowaniu własnych produktów. Takie licencje są bezpłatne i obowiązują do końca okresu obowiązywania licencji głównych. 

Licencja Community

Produkty Atlassian na bezpłatnej licencji Community są udostępniane oficjalnie zarejestrowanym organizacjom non-profit i stowarzyszeniom charytatywnym. Organizacje komercyjne, rządowe, akademickie i religijne nie mogą uzyskać tej licencji.

Licencje akademickie

Instytucje szkolnictwa wyższego, średniego i ogólnego, instytuty badawcze, biblioteki i inne akredytowane przez rząd struktury edukacyjne mogą kupować Atlassian po specjalnych cenach.

Licencje Classroom dają nauczycielom i studentom możliwość bezpłatnego korzystania z oprogramowania Atlassian w salach lekcyjnych i wyłącznie w celach edukacyjnych.

Licencje Open Source Project

Produkty Atlassian na podstawie bezpłatnej licencji Open Source Project są udostępniane społecznościom zajmującym się tworzeniem oprogramowania typu open source.

Wsparcie techniczne

Skład usługi Rozwiązania chmurowe Instalowane oprogramowanie
Standard Enterprise
Web-wsparcie + + +
Wsparcie telefoniczne W godzinach pracy od poniedziałku do piątku (8х5) W godzinach pracy od poniedziałku do piątku (8х5) +
Czas odpowiedzi na zapytanie 24х7 (1 do 24 godzin, w zależności od krytyczności problemu) 24х5 (1 do 24 godzin, w zależności od krytyczności problemu) 24х7 (1 do 24 godzin, w zależności od krytyczności problemu)
Maksymalna liczba osób kontaktowych w organizacji klienta 2 2 2