/
x

Główna / Katalog / Zarządzanie biznesem, CRM/ERP / Zarządzanie biznesem / Atlassian Jira Service Desk

Atlassian Jira Service Desk

Softline poleca Atlassian Jira Service Desk

Poproś o cenę
Opis produktu

Jira Service Desk to elastyczne, współpracujące rozwiązanie ITSM zaprojektowane z myślą o szybkim świadczeniu usług. Rozwiązanie umożliwia pracę z procesami ITSM, w tym zarządzanie żądaniami, incydentami, zmianami, problemami i nie tylko. Jira Service Desk jest dostępny w licencjach: Server (wieczysta), Data Center (roczna subskrypcja) i Cloud (roczna subskrypcja).

Zarządzanie zapytaniami

Jira Service Desk pomaga zespołom IT w dostarczaniu światowej klasy usług i umożliwia pracownikom wyszukiwanie niezbędnych informacji w celu szybkiego uzyskania wsparcia.

 • Portal samoobsługowy.
 • Baza wiedzy Confluence ze wsparciem dla wszystkich unikalnych funkcji.
 • Polityka SLA umożliwiająca śledzenie czasu realizacji na podstawie czasu spędzonego lub kategorii zgłoszeń.
 • Konfigurowalne kolejki, które mogą być wykorzystywane przez agentów do ustalania priorytetów, sortowania i przypisywania przychodzących zgłoszeń.
 • Raportowanie CSAT.

Zarządzanie incydentami

Umiejętność szybkiego reagowania na incydenty, rozwiązywania ich i generowania wniosków na bieżąco oraz informowania interesariuszy.

 • Automatyzacja.
 • Korzystanie z usługi Opsgenie w celu łatwego zarządzania harmonogramami dyżurów wielu zespołów. Alerty.
 • Raporty o incydentach.
 • Opsgenie integruje się z setkami najlepszych narzędzi do monitorowania, zarządzania przepływem pracy i współpracy.
 • Przegląd wyników reakcji na incydent.

Zarządzanie problemami

Ograniczanie skutków incydentów do minimum, ustalanie informacji o problemach i sposobach obejścia oraz pomoc agentom w znalezieniu głównej przyczyny ich wystąpienia.

Zarządzanie zmianą

Usprawnienie przepływu zmian w infrastrukturze i usługach oraz jednoczesne ograniczenie ryzyka dla organizacji i przyspieszenie świadczenia usług.

 • Możliwość dostosowania procesów pracy.
 • Plany wprowadzania zmian.
 • Zarządzanie konfiguracją.
 • Harmonogram zmian zintegrowany z kalendarzem.

Zarządzanie zasobami

Możliwość połączenia aplikacji do zarządzania zasobami w celu odwoływania się do zasobów, śledzenia ich i łączenia żądań z zasobami bezpośrednio w Jira Service Desk.

Zarządzanie wiedzą

Możliwość dodania Confluence do Jira Service Desk w celu uzyskania zintegrowanej bazy wiedzy, która może inteligentnie dobrać odpowiednie usługi i nadal uczyć się przy każdej interakcji, co ułatwia znalezienie odpowiedzi.

Schematy licencjonowania

Produkty Atlassian kupowane są w ramach imiennych licencji jednostanowiskowych (nie jest dostępny wielostanowiskowy model licencjonowania Concurrent). Każda licencja pozwala na zainstalowanie oprogramowania Atlassian dla określonej liczby użytkowników (w przypadku niektórych produktów, maszyn lub agentów). Aby zwiększyć liczbę użytkowników oprogramowania, organizacje muszą zakupić uaktualnienie dla nowej całkowitej liczby użytkowników (np. jeśli wcześniej było 10 użytkowników, a trzeba dodać dodatkowych 50 użytkowników, to należy zakupić uaktualnienie dla 60 użytkowników).

Licencje komercyjne

Licencje komercyjne Atlassian to licencje na użytkownika wieczystego, które zawierają 12 miesięcy wsparcia technicznego i obsługi klienta. Wsparcie techniczne i konserwacja muszą być następnie odnawiane co roku. Licencje kupuje się na wymaganą liczbę użytkowników (Starter 1 - 10, 11 - 25 itd.) i nie można ich ze sobą łączyć (aby zwiększyć liczbę użytkowników, wymagany jest upgrade - nowa licencja komercyjna na wymaganą liczbę użytkowników). Licencja obejmuje dostęp do kodu źródłowego oprogramowania (z wyjątkiem produktów Bonfire i Team Calendars).

Licencje dla programistów

Z licencji Developer mogą korzystać posiadacze aktywnych licencji komercyjnych i akademickich (z wyjątkiem Starter 1 – 10), którzy chcą zainstalować oprogramowanie Atlassian, aby pomóc w opracowywaniu i testowaniu własnych produktów. Takie licencje są bezpłatne i obowiązują do końca okresu obowiązywania licencji głównych. 

Licencja Community

Produkty Atlassian na bezpłatnej licencji Community są udostępniane oficjalnie zarejestrowanym organizacjom non-profit i stowarzyszeniom charytatywnym. Organizacje komercyjne, rządowe, akademickie i religijne nie mogą uzyskać tej licencji.

Licencje akademickie

Instytucje szkolnictwa wyższego, średniego i ogólnego, instytuty badawcze, biblioteki i inne akredytowane przez rząd struktury edukacyjne mogą kupować Atlassian po specjalnych cenach.

Licencje Classroom dają nauczycielom i studentom możliwość bezpłatnego korzystania z oprogramowania Atlassian w salach lekcyjnych i wyłącznie w celach edukacyjnych.

Licencje Open Source Project

Produkty Atlassian na podstawie bezpłatnej licencji Open Source Project są udostępniane społecznościom zajmującym się tworzeniem oprogramowania typu open source.

Wsparcie techniczne

Skład usługi Rozwiązania chmurowe Instalowane oprogramowanie
Standard Enterprise
Web-wsparcie + + +
Wsparcie telefoniczne W godzinach pracy od poniedziałku do piątku (8х5) W godzinach pracy od poniedziałku do piątku (8х5) +
Czas odpowiedzi na zapytanie 24х7 (1 do 24 godzin, w zależności od krytyczności problemu) 24х5 (1 do 24 godzin, w zależności od krytyczności problemu) 24х7 (1 do 24 godzin, w zależności od krytyczności problemu)
Maksymalna liczba osób kontaktowych w organizacji klienta 2 2 2