/
x

SmartBear TestEngine

Softline poleca SmartBear TestEngine

Poproś o cenę
Opis produktu

SmartBear TestEngine oferuje zoptymalizowany mechanizm wykonywania testów do automatyzacji testów SoapUI i ReadyAPI na dużą skalę. Rozwiązanie pozwala na uruchomienie dużych pakietów testowych przy minimalnym utrzymaniu infrastruktury. Dzięki elastycznym opcjom wdrożenia, TestEngine może być zainstalowany w dowolnym środowisku chmurowym lub on-premises przy użyciu Docker, maszyn wirtualnych, Mac, Linux lub Windows, wspierając scentralizowane modele wykonania lub rozproszone ustawienia.

TestEngine ustawia w kolejce żądania testów w miarę ich otrzymywania, umieszczając projekty wysyłane w godzinach szczytu. Wyniki są zwracane do rozproszonych klientów w miarę zmian zapotrzebowania, a także zapisywane do późniejszego wykorzystania.

Przyspieszenie

  • TestEngine umożliwia zespołom przyspieszenie wykonywania testów przy jednoczesnym unikaniu złożonych środowisk.
  • Możliwość równoległego uruchamiania testów w celu przyspieszenia cykli testowych między zespołami i procesami.
  • Obsługa dużych zestawów testów w stylu regresji, z wciąż dostępnymi zasobami do uruchamiania małych testów w miarę ich pojawiania się-a wszystko to za pośrednictwem jednej, skalowalnej usługi.
  • Wybór podzbioru testów do wykonywania i refaktoryzacji środowiska w locie za pomocą opcji niestandardowych.

Integracja TestEngine z zadaniami automatyzacji i procesami CI / CD

TestEngine jest przeznaczony do wdrażania w dowolnym miejscu i łatwej integracji z istniejącymi przepływami pracy – bez konieczności refaktoryzacji lub zmiany tego, co już działa.

  • Natywna wtyczka Jenkins do dodawania testów RunEngine do dowolnego zadania lub potoku na wiodącym w branży serwerze automatyzacji.
  • Najnowocześniejszy CLI oparty na NPM pozwala na składanie testów w locie - nawet w dynamicznych środowiskach chmurowych.
  • W pełni opisowy, w pełni udokumentowany RESTful API zapewnia pełną moc TestEngine dla niestandardowych integracji i przepływów pracy.