/
x

Główna / Katalog / Antywirusy i bezpieczeństwo / Antywirus dla firm / Trend Micro Control Manager

Trend Micro Control Manager

Rozwiązanie Trend Micro Control Manager z zakresu scentralizowanego zarządzania wykorzystuje pojedynczy, zintegrowany interfejs do zarządzania, monitorowania i raportowania w wielu warstwach bezpieczeństwa, a także we wszystkich modelach wdrożeniowych. Konfigurowalne wyświetlacze danych zapewniają widoczność i świadomość sytuacyjną, a tym samym umożliwiają szybką ocenę stanu, identyfikację zagrożeń i odpowiedź na incydenty. Wyświetlanie informacji opartych na danych użytkownikach pozwala zobaczyć, co dzieje się we wszystkich punktach końcowych należących do użytkowników, a tym samym daje możliwość przeglądania stanu zasad i wprowadzania zmian we wszystkich obszarach dostępnych dla użytkowników.

Więcej

W razie wystąpienia ogniska zagrożenia Trend Micro Control Manager pozwala na śledzenie rozprzestrzeniania się zagrożeń, korzystając z pełnej widoczności w całym środowisku. Bezpośrednie łącza do bazy danych Trend Micro Threat Connect dostarczają użytecznych informacji o zagrożeniach, dzięki czemu można prześledzić złożone relacje między przypadkami wykrycia złośliwego oprogramowania, jego twórcami i metodami wdrażania.

Kluczowe korzyści

 • Uproszczenie administracji dzięki centralnej konsoli do monitorowania bezpieczeństwa i zasad dotyczących danych.
 • Zwiększenie ochrony danych poprzez zarządzanie zintegrowanym systemem DLP w całej infrastrukturze IT za pomocą szablonów zasad nadających się do ponownego wykorzystywania.
 • Obniżenie ryzyka dzięki skonsolidowanym aktualizacjom i alertom bezpieczeństwa oraz dzięki powiązanej z nimi ochronie przed zagrożeniami w celu wymiany informacji między warstwami bezpieczeństwa.
 • Lepsza widoczność i ułatwiony dostęp do danych krytycznych.
 • Niższe koszty zarządzania bezpieczeństwem dzięki oszczędności czasu i mniejszej ilości pracy w zakresie IT.

Kluczowe zalety

 • Bezproblemowa widoczność w skali całego przedsiębiorstwa i ciągły monitoring. Możliwość ciągłego monitorowania i szybkiego zrozumienia stanu bezpieczeństwa, identyfikacji zagrożeń i reagowania na incydenty z uwzględnieniem aktualnej świadomości sytuacyjnej w całym środowisku. W razie ataku można prześledzić drogę rozprzestrzeniania się zagrożenia.
 • Poprawa bezpieczeństwa dzięki Connected Threat Defense. Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem i jego analiza w wielu warstwach ochrony — funkcje niezbędne do obrony przed zaawansowanymi zagrożeniami, które wykorzystują wiele wektorów zagrożeń.
 • Wyświetlanie informacji opartych na danych użytkownikach. Wgląd w wiele warstw zabezpieczeń wdrażanych zarówno na miejscu, jak i w chmurze oznacza, że nie trzeba przeskakiwać z konsoli na konsolę, aby zapewnić odpowiednią ochronę w całym przedsiębiorstwie.
Ukryć
Sortować:
 • zgodnie z zaleceniami Softline
 • alfabetycznie
 • według ceny