/
x

ESET Secure Business

Softline poleca ESET Secure Business

Poproś o cenę
Opis produktu

Kompleksowe, wieloplatformowe rozwiązanie, które niezawodnie chroni każdy węzeł sieci firmowej i pozwala centralnie podejść do kwestii zapewnienia bezpieczeństwa na wszystkich poziomach systemu w organizacjach dowolnej wielkości.

 • Ochrona stacji roboczych firmy zarówno przed już znanymi, jak i nowymi szkodliwymi programami, które nie zostały jeszcze uwzględnione w antywirusowych bazach danych.
 • Ochrona firmowych urządzeń mobilnych.
 • Skuteczna ochrona serwerów plików bez obniżania wydajności środowisk serwerowych.
 • Ochrona serwerów pocztowych.

Ochrona wielopoziomowa

Rozwiązanie obejmuje wszystkie typy oprogramowania antywirusowego, zapewniając optymalną wydajność i skuteczną ochronę każdego węzła w sieci, niezależnie od systemu operacyjnego. Aby przeciwdziałać złożonym współczesnym zagrożeniom, nie wystarczy pojedyncza warstwa ochrony. Z tego powodu, wszystkie produkty ESET są w stanie wykryć złośliwe oprogramowanie na różnych etapach ataku - przed, w trakcie i po jego przeprowadzeniu.

Scentralizowane zarządzanie

Pojedyncza scentralizowana konsola zarządzania dla programu ESET PROTECT zapewnia pełny przegląd produktów zabezpieczających firmy ESET i sprzętu firmy, a także umożliwia konfigurowanie reguł i polityk bezpieczeństwa dla obiektów sieciowych.

Ochrona serwerów plików

Zoptymalizowane produkty, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa serwerów plików bez obniżania ich wydajności.

Ochrona poczty korporacyjnej

Skuteczny produkt poczty korporacyjnej, który umożliwia skanowanie ruchu przychodzącego w celu ochrony przed spamem, phishingiem i zagrożeniami internetowymi.

Schematy licencjonowania

ESET oferuje programy licencjonowania, które działają na podstawie liczby i zestawu chronionych węzłów / użytkowników. Opracowano kilka licencji: "Zakup pierwotny", "Odnowienie", "Dodatkowy zakup", "Przedłużenie z rozszerzeniem" i " Migracja".

«Zakup pierwotny» – licencja podstawowa na 1 rok lub 2 lata.

 • «Odnowienie» - licencja umożliwiająca odnowienie prawa do korzystania z oprogramowania ESET po wygaśnięciu pierwotnej licencji na ten produkt. Dostępne na 1 rok lub 2 lata i oferuje 10% zniżki w porównaniu do nowego zakupu.
 • «Dodatkowy zakup» – zakup dodatkowych licencji na oprogramowanie w trakcie trwania umowy licencyjnej. Koszt obliczany jest na podstawie liczby miesięcy pozostałych do daty wygaśnięcia wcześniej zakupionej licencji. Cena dodatkowych licencji jest brana z przedziału cenowego odpowiadającego łącznej liczbie przedmiotów ochrony.
 • «Przedłużenie z rozszerzeniem» – zwiększenie liczby licencji oprogramowania ESET na preferencyjnych warunkach jednocześnie z odnowieniem umowy licencyjnej. Cena licencji odnawialnych jest obliczana na podstawie przedziału cenowego, w którym mieści się łączna liczba zakupionych licencji (dodatkowy zakup + licencje odnawialne). Cena licencji odnawialnych jest wyliczana z przedziału cenowego łącznej liczby licencji odnawialnych.
 • «Migracja» to licencja na przejście z podobnego produktu innego producenta na produkty ESET. Zniżka na licencję wyniesie 40%.

Produkty ESET NOD32 są licencjonowane na okres 1 lub 2 lat. Po wygaśnięciu licencji można nadal korzystać z oprogramowania, ale przestaną się pojawiać regularne aktualizacje antywirusowej bazy danych. Aby otrzymywać aktualizacje, należy odnowić licencję na produkt.

Opcje dostawy

Produkty ESET są dostarczane w formie pudełka, elektronicznego klucza aktywacyjnego oraz licencji korporacyjnych. W przypadku zakupu oprogramowania w postaci klucza lub licencji, pakiet dystrybucyjny do zainstalowania produktu (media pack) należy zakupić oddzielnie lub pobrać z witryny internetowej firmy ESET.

 • Pudełko - zawiera płytę z pakietem dystrybucyjnym oprogramowania i instrukcją w formie papierowej. Na dysku znajduje się naklejka z kodem rejestracyjnym. Wersja pudełkowa jest idealna dla użytkowników prywatnych oraz dla organizacji z maksymalnie 5 chronionymi komputerami PC.
 • Elektroniczny klucz aktywacyjny - dostarczany pocztą elektroniczną w ciągu kilku godzin od opłacenia zamówienia. Zestaw dystrybucyjny do instalacji (Media Pack) jest kupowany oddzielnie lub pobierany z witryny internetowej firmy ESET.
 • Korporacyjna licencja elektroniczna - dostarczana do klienta w formie wiadomości e-mail z nazwą użytkownika i hasłem. Aby otrzymać aktualizację oprogramowania, należy pobrać wymagany zestaw dystrybucyjny ze strony internetowej i zainstalować go, wpisując nazwę użytkownika i hasło otrzymane w wiadomości e-mail. Licencja imienna jest wysyłana do klienta w formacie PDF.
 • Media pack - płyta DVD z oprogramowaniem dystrybucyjnym. Nie zawiera samej licencji NOD32 - należy ją dokupić osobno. Zestaw dystrybucyjny możesz kupić tylko jako dodatek do wcześniej zakupionej lub nabytej licencji.