/
x

Główna / Producenci / Intel

Intel

Produkty

Sortować:
  • zgodnie z zaleceniami Softline
  • alfabetycznie
Tworzenie oprogramowania

OneAPI to zestaw specyfikacji, otwarty pojedynczy zunifikowany model programowania, który powinien uprościć tworzenie oprogramowania współpracującego z wieloma architekturami jednocześnie. Ten interfejs API pozwala na łatwe dostosowanie produktu i procesu tworzenia oprogramowania do różnych architektur, w tym procesorów, układów GPU, PLD i innych akceleratorów.

Tworzenie oprogramowania

Oprogramowanie Intel Parallel Studio XE Composer Edition ułatwia tworzenie i modyfikowanie kodu z wykorzystaniem najnowszych technologii wektoryzacji, wielowątkowości i optymalizacji pamięci. Zawiera wiodące w branży kompilatory C++ i Fortran, biblioteki wydajnościowe, modele równoległe oparte na standardach przemysłowych oraz narzędzia do tworzenia wydajnego kodu Python. Te łatwe w użyciu narzędzia dają programistom wszystko, czego potrzebują do tworzenia szybkiego, niezawodnego kodu, który jest wydajnie skalowany na obecnych i przyszłych platformach Intel.

Inne biblioteki

Oprogramowanie Intel Parallel Studio XE Professional Edition umożliwia tworzenie wysokowydajnych i skalowalnych aplikacji dla rozwiązań korporacyjnych, chmurowych i HPC. Intel Parallel Studio XE Professional Edition ułatwia tworzenie i modernizację kodu za pomocą najnowszych technologii wektoryzacji, obliczeń wielowątkowych oraz optymalizacji pamięci.

Informacje o producencie

Intel Corporation jest zaufanym globalnym liderem w dziedzinie obliczeń, rozwoju sprzętu i oprogramowania oraz innowacji komputerowych. Wysoko wykwalifikowani specjaliści firmy Intel stale poszukują nowych sposobów na dokonanie kolejnego skoku naprzód - w edukacji, produkcji, informatyce i sferze społecznej.

Obecnie Intel jest największą na świecie firmą produkującą mikroprocesory, oferującą szeroką gamę komponentów komputerowych i urządzeń elektronicznych, w tym mikroprocesorów, półprzewodników, zestawów logiki systemowej i nieustannie poszukującą najnowszych osiągnięć technologicznych.

Oprogramowanie Intel, nowoczesne narzędzie programistyczne, umożliwia efektywne wykorzystanie równoległości na różnych poziomach: instrukcji wektorowych, procesorów wielordzeniowych, klastrów. Intel jest jedną z dziesięciu największych firm programistycznych na świecie pod względem liczby programistów.

Osiągnięcia Intel Corporation - nieoceniony wkład w rozwój technologii komputerowych, a także najnowocześniejsze kompetencje na zagranicznym i krajowym rynku IT.

Licencjonowanie

Intel oferuje system licencjonowania oprogramowania Intel per developer, czyli według liczby pracowników korzystających z danego produktu. Model licencjonowania Intela pozwala na zestawienie licencji imiennych dla pojedynczego użytkownika (jedna licencja jest "przywiązana" do jednego programisty) oraz licencji pływających (do 25 programistów).

  • Licencja dla jednego użytkownika pozwala jednemu programiście na uruchomienie oprogramowania na dowolnym komputerze w organizacji, pod warunkiem, że: 1) pracownik jest jedynym użytkownikiem licencjonowanej kopii oprogramowania Intel; 2) w danym momencie używana jest tylko jedna instancja oprogramowania. Organizacja musi zakupić licencję dla pojedynczego użytkownika dla każdego pracownika, który będzie uruchamiał oprogramowanie Intel.
  • Licencja pływająca pozwala na zainstalowanie jednej instancji oprogramowania Intel na nieograniczonej liczbie komputerów podłączonych do sieci. Licencja pływająca nie ogranicza również liczby użytkowników produktu firmy Intel. Liczba pracowników pracujących jednocześnie z oprogramowaniem nie może jednak przekraczać liczby określonej w warunkach umowy licencyjnej. Każdy nowy użytkownik/sieć wymaga zakupu dodatkowej licencji.
  • Licencja Intel Library Floating License: programy Intel Math Kernel Library, Intel Integrated Performance Primitives Library i Intel Threading Building Blocks są kupowane jako opcja dodatkowa do produktów Intel C++ Compiler lub Intel Fortran Compiler, na które zakupiono licencję pływającą. W związku z tym liczba jednoczesnych użytkowników tych bibliotek nie może przekroczyć liczby określonej w podstawowej licencji pływającej. Licencje na oprogramowanie Intel są bezterminowe.

Kupując licencję, programista otrzymuje 1 lub 3 lata wsparcia (aktualizacja do aktualnej wersji, wsparcie techniczne)

  • Licencje komercyjne na pakiety oprogramowania lub poszczególne narzędzia Intela wiążą się z wykorzystaniem produktu do uzyskania kodu komercyjnego.
  • Licencje akademickie to pełnoformatowe wersje pakietów oprogramowania oraz poszczególnych narzędzi wchodzących w skład tych pakietów. Są one sprzedawane po specjalnej cenie i mogą być wykorzystywane tylko do celów edukacyjnych.
  • Licencje studenckie są klasowe (dla 25 programistów) i swobodnie dostępne narzędzia.

Obniżony koszt odnowienia licencji

Intel obniżył ceny odnowienia licencji na swoje oprogramowanie.

Teraz firmy klienckie mają jeszcze łatwiejszy dostęp do aktualizacji produktów i usług serwisowych. Aby uzyskać korzystny rabat, klienci muszą zakupić usługę Pre-Expiry Date Renewal przed wygaśnięciem rocznej subskrypcji serwisowej. Następnie do okresu licencji na produkt zostanie dodany 1 rok aktualizacji i subskrypcji serwisowej.

Jeśli klient nie ma czasu na wcześniejszy zakup Pre-Expiry Date Renewal, może jednak kupić tę usługę jako zwykłe przedłużenie subskrypcji aktualizacji. Zniżka jest również przyznawana, ale nie jest tak duża. Ta zniżka jest dostępna przez 1 rok po wygaśnięciu umowy licencyjnej na oprogramowanie Intel.

Należy pamiętać, że odnowienie rozpoczyna się od dnia zakupu, a nie od zakończenia umowy licencyjnej.

Jeśli od zakończenia licencji na produkt główny upłynął więcej niż 1 rok, nie można już zakupić subskrypcji odnawiającej. Aby nadal otrzymywać aktualizacje i wsparcie, należy ponownie zakupić podstawową licencję na produkt.