/
x

Główna / Producenci / Atlassian Pty Ltd.

Atlassian Pty Ltd.

Produkty

Sortować:
  • zgodnie z zaleceniami Softline
  • alfabetycznie
Zarządzanie biznesem

Atlassian Attachments Manager to zestaw narzędzi do zarządzania załącznikami Jira. Rozwiązanie pozwala na wyszukiwanie, sortowanie, pobieranie, importowanie, tworzenie kopii zapasowych i migrację załączników Jira. Dzięki AMJ możesz odzyskać wszystkie swoje załączniki, pobrać je lokalnie lub zaimportować do nowej instancji Jira.

Tworzenie oprogramowania

Atlassian Bamboo umożliwia łączenie zautomatyzowanych kompilacji, testów i wydań w jeden przepływ pracy. Bamboo Server jest przeznaczony do ciągłej integracji, wdrażania i dostarczania oprogramowania.

Tworzenie oprogramowania

Atlassian Bitbucket to profesjonalne narzędzie do zarządzania kodem w Git. Bitbucket zapewnia zespołom jedno centrum do planowania projektów, współpracy nad kodem, testowania i wdrażania. Atlassian Bitbucket jest dostępny w licencjach Server (wieczysta) i Data Center (roczna subskrypcja).

Zarządzanie biznesem

Oprogramowanie Capture for Jira to proste narzędzie do interakcji, które umożliwia zamieszczanie komentarzy w trakcie pracy i wizualizację informacji zwrotnych. Capture for Jira jest odpowiedni dla każdego zespołu, od projektantów stron internetowych i interfejsów użytkownika po dział marketingu z informacjami zwrotnymi na temat treści i sprzedaży.

Zarządzanie biznesem

Atlassian Confluence to przestrzeń do pracy zespołowej, gdzie zgromadzona wiedza i możliwości współpracy tworzą spójną całość do realizacji ambitnych celów. Dzięki rozwiązaniu możliwa jest współpraca i organizacja wszystkich informacji o pracy w jednym miejscu. Confluence zawiera szablony oparte na zaleceniach, dzięki czemu łatwo jest rozpocząć pracę i zapewnić spójność między zespołami i projektami. Atlassian Confluence jest dostępny w licencjach Server (perpetual), Data Center (roczna subskrypcja) i Cloud (roczna subskrypcja).

Systemy automatyki

Atlassian Crowd — ujednolicony system uwierzytelniania i poświadczeń, który umożliwia zarządzanie użytkownikami różnych katalogów (Active Directory, LDAP, OpenLDAP lub Microsoft Azure AD) oraz uprawnieniami do uwierzytelniania aplikacji. Atlassian Crowd oferuje subskrypcje Server (wieczyste) i Data Center (subskrypcja roczna).

Tworzenie oprogramowania

Oprogramowanie Atlassian Crucible to narzędzie do wzajemnej oceny programu, które umożliwia zespołom programistycznym przeprowadzanie rewizji kodu źródłowego, dodawanie i edytowanie wyników. Program przeprowadza dogłębną analizę kodu i zapisuje historię zmian.

Tworzenie oprogramowania

Oprogramowanie Atlassian FishEye zapewnia interfejs internetowy do przeglądania repozytoriów Subversion, CVS i Perforce. Produkt pozwala na monitorowanie zmian, otrzymywanie powiadomień o zmianach, generowanie zapytań i przeglądanie historii zmian. FishEye wyszukuje również według kodu źródłowego, ścieżek, autorów i komentarzy.

Zarządzanie biznesem

Oprogramowanie Hipchat Data Center oferuje komunikację zespołową na własnym hostingu specjalnie dla dużych korporacji. Rozwiązanie wykorzystuje model klastra active-active, który ma zapewnić ciągłą dostępność. Technologia ta zapewnia zespołowi czat klasy korporacyjnej, na który można liczyć nawet w przypadku awarii sprzętu. Hipchat Data Center umożliwia kontrolę i konfigurację komunikacji z wykorzystaniem własnych procesów zarządzania danymi z zewnętrznymi magazynami danych Hipchat Data Center.

Zarządzanie biznesem

Atlassian Jira Core to aplikacja do zarządzania projektami biznesowymi. Atlassian Jira Core umożliwia zarządzanie projektami i zapewnia efektywną pracę zespołu. Atlassian Jira Core jest dostępny w licencjach: Server (wieczysta), Data Center (roczna subskrypcja) i Cloud (roczna subskrypcja).

Zarządzanie biznesem

Jira Service Desk to elastyczne, współpracujące rozwiązanie ITSM zaprojektowane z myślą o szybkim świadczeniu usług. Rozwiązanie umożliwia pracę z procesami ITSM, w tym zarządzanie żądaniami, incydentami, zmianami, problemami i nie tylko. Jira Service Desk jest dostępny w licencjach: Server (wieczysta), Data Center (roczna subskrypcja) i Cloud (roczna subskrypcja).

Zarządzanie biznesem

Atlassian Jira Software to profesjonalne narzędzie do tworzenia i zarządzania projektami dla zespołów agile. Rozwiązanie umożliwia tworzenie niestandardowych historii i zadań, planowanie sprintów i przydzielanie zadań do zespołu programistów. Możesz użyć standardowego procesu lub stworzyć własny, odpowiedni dla konkretnego zespołu. Atlassian Jira Software jest dostępny w licencjach: Server (wieczysta), Data Center (roczna subskrypcja) i Cloud (roczna subskrypcja).

Informacje o producencie

Atlassian Pty Ltd. — jest globalnym producentem oprogramowania dostarczającym innowacyjne rozwiązania dla dużych organizacji o światowej renomie.

Misją firmy jest tworzenie różnego rodzaju oprogramowania, które spełnia potrzeby klientów, innowacyjność w rozwoju i rozwiązywanie problemów klientów z wyjątkową prostotą.

Oprogramowanie firmy jest używane przez ponad 7000 organizacji w 87 krajach.

Licencjonowanie

Produkty Atlassian kupowane są w ramach imiennych licencji jednostanowiskowych (nie jest dostępny wielostanowiskowy model licencjonowania Concurrent). Każda licencja pozwala na zainstalowanie oprogramowania Atlassian dla określonej liczby użytkowników (w przypadku niektórych produktów, maszyn lub agentów). Aby zwiększyć liczbę użytkowników oprogramowania, organizacje muszą zakupić uaktualnienie dla nowej całkowitej liczby użytkowników (np. jeśli wcześniej było 10 użytkowników, a trzeba dodać dodatkowych 50 użytkowników, to należy zakupić uaktualnienie dla 60 użytkowników).

Licencje komercyjne

Licencje komercyjne Atlassian to licencje na użytkownika wieczystego, które zawierają 12 miesięcy wsparcia technicznego i obsługi klienta. Wsparcie techniczne i konserwacja muszą być następnie odnawiane co roku. Licencje kupuje się na wymaganą liczbę użytkowników (Starter 1 - 10, 11 - 25 itd.) i nie można ich ze sobą łączyć (aby zwiększyć liczbę użytkowników, wymagany jest upgrade - nowa licencja komercyjna na wymaganą liczbę użytkowników). Licencja obejmuje dostęp do kodu źródłowego oprogramowania (z wyjątkiem produktów Bonfire i Team Calendars).

Licencje dla programistów

Z licencji Developer mogą korzystać posiadacze aktywnych licencji komercyjnych i akademickich (z wyjątkiem Starter 1 – 10), którzy chcą zainstalować oprogramowanie Atlassian, aby pomóc w opracowywaniu i testowaniu własnych produktów. Takie licencje są bezpłatne i obowiązują do końca okresu obowiązywania licencji głównych. 

Licencja Community

Produkty Atlassian na bezpłatnej licencji Community są udostępniane oficjalnie zarejestrowanym organizacjom non-profit i stowarzyszeniom charytatywnym. Organizacje komercyjne, rządowe, akademickie i religijne nie mogą uzyskać tej licencji.

Licencje akademickie

Instytucje szkolnictwa wyższego, średniego i ogólnego, instytuty badawcze, biblioteki i inne akredytowane przez rząd struktury edukacyjne mogą kupować Atlassian po specjalnych cenach.

Licencje Classroom dają nauczycielom i studentom możliwość bezpłatnego korzystania z oprogramowania Atlassian w salach lekcyjnych i wyłącznie w celach edukacyjnych.

Licencje Open Source Project

Produkty Atlassian na podstawie bezpłatnej licencji Open Source Project są udostępniane społecznościom zajmującym się tworzeniem oprogramowania typu open source.

Wsparcie techniczne

Skład usługi Rozwiązania chmurowe Instalowane oprogramowanie
Standard Enterprise
Web-wsparcie + + +
Wsparcie telefoniczne W godzinach pracy od poniedziałku do piątku (8х5) W godzinach pracy od poniedziałku do piątku (8х5) +
Czas odpowiedzi na zapytanie 24х7 (1 do 24 godzin, w zależności od krytyczności problemu) 24х5 (1 do 24 godzin, w zależności od krytyczności problemu) 24х7 (1 do 24 godzin, w zależności od krytyczności problemu)
Maksymalna liczba osób kontaktowych w organizacji klienta 2 2 2